شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

    دانلود مقاله رشته حقوق شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران مقدمه بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی از لحاظ تئوری و عملی می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود در حد مختصر و کلی مطالبی می شود. نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی امروزه دعاوی بین المللی عموما از سه طریق رسیدگی و حل و فصل می شوند: اول: سازش دوم: داوری سوم _ مراجع قضایی که هر یک از آنان دارای قواعد و مقررات خاص خود در حقوق...

تحقیق مقایسه عملکرد نیروگاه های مختلف

    توضیحات: پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع مقایسه عملکرد نیروگاه های مختلف، در قالب فایل word و در حجم 99 صفحه. چکیده: در این پروژه، الگوریتم پیشنهادی در برنامه ریزی تولید و مشارکت نیروگاه های بادی و تلمبه ای - ذخیره ای به دو صورت مستقل و هماهنگ در بازارهای روز - پیش و خدمات جانبی ارائه می شود. همچنین ارزش ریسک عملکرد این دو نیرو گاه تحت عملکرد مستقل و هماهنگ محاسبه و مقایسه می گردد. ماهیت غیر قطعی می توان تولیدی نیروگاه های بادی و قیمت بازار، این مسئله برنامه ریزی را به یک مسئله برنامه ریزی...