👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح (قسمت کشش) و طریقه کار با دستگاه کشش

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

این فایل حاوی گزارش کار آزمایش کشش و طریقه کار با دستگاه کشش WP 300 E-ln هم به زبان انگلیسی و هم ترجمه آن موجود میباشد.

رسم نمودار تنش کرنش:

قانون های اساسی در تنش و کرنش:

نمودار تنش و کرنش تفاوت رفتار انفرادی مواد را به وضوح نشان میدهد. هر ماده دارای الگوی رفتاری مشخص در تنش و کرنش است.

مهمترین اطلاعات ماده را میتوان از نمودار تنش کرنش بدست آورد به علاوه به ما ماکزیمم تنش Rm و حد خطی Rp را به ما میدهد این حدود با قانون هوک مطابقت دارد و مدول الاسیسیته از آن استنتاج میشود که از رابطه EƸ=ơ بدست می آید و این نسبت را مدول الاسیسیته می نامند.

وقتی که این تنش از حد خود تجاور کرد. تغییر شکل دیگر نسبی نیست.

لینک کمکی