👈 دانلود اپ اندروید 👉

نقشه کاربری اراضی شهرستان شوش

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_ 1984

Datum: D_WGS_ 1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی