👈 دانلود اپ اندروید 👉

اقدام پژوهی درباره انشاء نویسی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

تعریف واژگان و مفاهیم

انشا چیست؟

پیشینه علمی

گردآوری اطلاعات شواهد 1

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات شواهد 2

ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

چکیده

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت.

در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد:

• دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند.

• اکثر فراگیران در درس انشا فعال شدند.

• کلاس ها برای معلمان دیگر خسته کننده و ملال آورنبود.

• در میان دانش اموزان و معلمان بیشتر شد.

• این شکل کار زمینه های رشد اجتماعی فراگیران را نیز فراهم می سازد

• انسان های متفکر و خلاق و نقاد را به بار می آورد.

• عادت به مطالعه و بررسی و تحقیق را را نیز فراهم می سازد.

• گنجینه لغات فراگیران افزایش می یابد.

• افزون بر نگارش، مهارت سخن گفتن بسیاری از آنها بهبود خواهد یافت.

• خلاقیت فراگیران را افزایش یافت.

مقدمه:

انسان تنها آفریده ای است که می تواند منظور خود را با زبان و به وسیله نمادهای کلامی و گفتاری، به دیگران انتقال دهد. او یاد گرفت که از تصاویر نیز به عنوان نمادهای ارتباطی استفاده کند و دوباره آموخت که بنویسد. واقعاً قابل تحسین است که انسان گفتن را به نوشتن تبدیل کرد و این یعنی ثبت و ماندگاری کلام و گفته ها. شاید اگر کلام خداوند هم در ادیان مختلف، نوشته نمی شد، به شکل امروزی در اختیار جامعه قرار نمی گرفت

نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت. این منطقی است که هر کسی خوانده اش را خوب بفهمد، می تواند آن را به زبان خودش، خیلی خوب بنویسد..

(انشا درس روییدن در خود-رئوفی 1390)

اگر معلمان جامعه به تفکر خلاق و منطقی و انتقادگر معتقد و متصف بوده و در پی اعمال این تفکر باشند، بالطبع باعث انتقال به افراد تحت آموزش خود شده، آنان نیز به صورت نسبی به این گونه اندیشیدن مسلح می شوند

لینک کمکی