👈 دانلود اپ اندروید 👉

رساله طراحی مرکز سلامت روان

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

بهداشت روانی (Mental Health) از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی دانشمندان، مسئولین روانی و سیاست گذاران دولتی گرفته است. گرفتاری های جامعه ی متمدن امروزی برای قشر خاصی نیست؛ بلکه همه ی افراد در زنده گی فردی، اجتماعی و خانوادگی تحت فشارهای روانی قرار می گیرند؛ لذا بهداشت روانی، همگانی به نظر می رسد و به تمام انسان ها مربوط می شود. شخصی که سلامت روانی دارد، می تواند ضمن احساس رضایت از زندگی، با مشکلات به طور منطقی برخورد نماید. بهداشت روانی به افراد کمک می کند که با ایجاد روش های صحیح، بتواند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راه های مطلوب اقدام نماید.

با توجه به احساس نیاز ساکنین منطقه 22 تهران به وجود مرکزی برای کمک به تامین، حفظ و ارتقاء سلامت روانی آنها و همچنین مرکزی برای ارائه ی خدمات مشاوره اعم از مشاوره خانواده، ازدواج، مشاوره کودک و نوجوان و جوان، مشاوره در زمینه مشکلات رفتاری و شخصیتی، بحرانهای بلوغ، افت تحصیلی، مشاوره شغلی و ... ، نیاز به احداث یک آسایشگاه سلامت روان در نزدیکی طبیعت و همگام و همراه با جسم و جان آدمی ضروری می نماید. لذا لازم است با بررسی و شناسایی جامعه هدف- که ساکنین مناطق غربی و بخصوص منطقه 22 شهرداری تهران هستند- همچنین شناخت نوع نیازها و دغدغه های درونی موجود در این جامعه، با درنظرگرفتن کیفیت های فضایی لازم و پتانسیل های سایت، به ایده ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیاز های آنها رسیده و آن را در قالب طرحی مناسب ارائه نمایم که در این پایان نامه بدان پرداخته شده است.

فهرست مطالب رساله:

مقدمه:

1-1 تعریف بهداشت روان:

1-2 اهمیت بهداشت و سلامت روان:

1-3 اهداف بهداشت روان

1-4 راهکارهای ایجاد بهداشت و سلامت روان

1-4-1 پیشگیری اوّلیه (سطح اوّل)

1-4-2 پیشگیری ثانویه (سطح دوّم)

1-4-3 پیشگیری ثالثیه (سطح سوّم)

1-5 برنامه های سلامت و بهداشت روان در ایران

1-6 انواع مشکلات و بیماریها مرتبط با سلامت روان

1-6-1 بیماریهای خلقی:

1-6-2 بیماری های اضطرابی:

1-6-3 اختلالات روان پریشانه (سایکوز):

1-6-4 اختلالات شبه جسمی:

1-7 تاریخچه بهداشت روانی:

1-8 ضرورت مساله

1-9 اهداف طراحی

1-10 روش و ساختار تحقیق

2-1 معرفی کلی منطقه 22:

2-2 مشخصات جغرافیایی منطقه 22:

2-3 بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه 22

2-4 مشخصات کاربری های منطقه 22:

2-4-1 عوامل زیر ساختی به منظور استقرار کاربریها

2-4-2 بررسی انواع کاربریها در وضع موجود و مقایسه آن با طرح پیشنهادی

3-1 موقعیت قرارگیری سایت مورد نظر:

3-2 دسترسی های سایت:

3-3 همجواری های سایت:

3-4 دید و منظر سایت:

3-5 جهت بادهای مطلوب و نامطلوب در سایت:

3-6 هندسه ی سایت:

3-7 ابعاد و مساحت سایت:

3-8 توپوگرافی، شیب سایت و جنس خاک:

3-9 باد و تابش:

4-1 مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی سلامت روان شبانه روزی با ظرفیت 50 نفر

4-2 ملاحظات مراکز درمان وتوانبخشی سلامت روان شبانه روزی با ظرفیت 50 نفر

4-3 شرایط عمومی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی سلامت روان شبانه روزی

4-4 مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی روزانه با ظرفیت 50 نفر

4-5 وسایل کاردرمانی

4-5-1 فعالیت های روزمره زندگی

4-6 ضوابط و استانداردهای طراحی سالن های ورزشی:

4-6-1 بررسی جانمائی سالن های ورزشی در سایت و مسائل مربوط به آن

4-6-2 تیپ های عمده سالن های ورزشی:

4-6-3 دیاگرام فضاهای داخلی سالن های ورزشی:

4-6-4 سیستم های پیشنهادی سازه

4-6-4-1 سیستم های خرپایی

4-6-4-2 سیستم قاب های شیب دار (سوله)

4-6-4-3 سیستم های سازه ای فضایی (فضاکار)

4-6-5 ضوابط طراحی استخر

4-6-6 ضوابط طراحی جکوزی

4-6-6-1 ساختمان جکوزی

4-6-6-2 سطح پیاده رو در جکوزی

4-7 استانداردها و ضوابط طراحی آسایشگاه سالمندان

4-7-1 شرایط عمومی آسایشگاه سالمندان

4-7-2 توصیه های طراحی فضای سبز برای سالمندان:

4-7-3 اتاقهای خانه سالمندان

4-7-4 دستشویی و توالت خانه سالمندان

4-7-5 سالن ها و اتاق نشیمن خانه سالمندان

4-7-6 سالن تفریح و ورزش خانه سالمندان

4-7-8 اقدامات ایمنی و محافظتی خانه سالمندان

4-8 ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی

4-8-1 ورودیها

4-8-2 راهرو

4-8-3 بازشوها (در و پنجره)

4-8-4 راه پله

4-8-5 سطح شیبدار

4-8-6 میله های دستگرد

4-8-7 آسانسور

4-8-8 فضاهای بهداشتی

4-8-9 رستوران و چایخانه

5-1 واحد سلامت روان بزرگسالان کانبرا

5-1-1 سالن انتظار و پذیرش

5-1-2 بخش درمانی (بال درمانی)

5-1-3 بخش تفریحی (بال تفریحی)

5-1-4 بخش مسکونی (بال مسکونی)

5-1-5 بخش حیاط و فضای باز

5-1-6 بخش افراد ویژه HDU

5-1-7 فضای تخلیه احساسات

5-2-1 منطقه ورودی و پذیرش

5-2-2 منطقه درمانی

5-2-3 بخش اداری

منابع و مآخذ

لینک کمکی