👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاور پوینت خوشه های صنعتی و متدولوژی توسعه آن ها

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

توضیحات:

در این پاورپوینت به معرفی یکی از جدیدترین الگوهای توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در دنیا یعنی الگوی توسعه خوشه های صنعتی یا خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا به ضرورت و اهمیت این رویکرد پرداخته شده و سپس مروری به روش سازمان توسعه صنعتی ملل متحدد (یونیدو) در توسعه خوشه های صنعتی شده است. در ادامه تجربه یکی از استان های کشور ایتالیا (امیلیا رومانو) به عنوان تجربه ای موفق در خوشه های صنعتی مرور شده است و سپس دستاوردهای برخی خوشه های صنعتی در دنیا و تجارب آنان نیز مورد شده است. همچنین بررسی نقش دولت در توسعه خوشه ها و مروری کوتاه بر موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه خوشه ها نیز از جمله دیگر محتویات این پاورپوینت است.

لینک کمکی