👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت منطق فازی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقدمه:

منطق فازی توسط پرفسور لطفی علی عسکر زاده معروف به لطفی زاده در سال 1965 در رسانه ای به نام اطلاعات و کنترل مجموعه فازی ارائه داد. هدف او در آن زمان توسعه مدل کارآمدتر برای توسعه فرآیند پردازش زبان های طبیعی بود.

منطق فازی یا تئوری فازی یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند.

فهرست مطالب:

پیشینه منطق فازی

منطق کلاسیک و منطق صوری

مقایسه تفکر فازی با تفکر ارسطویی

تابع عضویت و درجه عضویت

متغییرهای زبانی

تعریف قاعده ی نحوی

قاعده ی معنایی

عملگرهای منطق فازی

قواعد فازی

روشهای گشتاور و ماکزیمم

قواعد انتقال

مراحل تولید سیستم خبره فازی

کاربرد منطق فازی

نتیجه گیری

منابع

لینک کمکی