👈 دانلود اپ اندروید 👉

پرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر سازمان

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

توضیحات:

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 29 سوال به طیف 5 درجه ای لیکرت به شرح زیر می باشند:

سوالات 1 تا 8: استراتژی رقابتی سازمان

سوالات 9 تا 21: استراتژی منابع انسانی سازمان

سوالات 22 تا 29: عملکرد سازمان

لازم به ذکر است که جدول تفصیلی سوالات و شاخص های هر بعد به تفکیک در درون متن پرسشنامه آورده شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. منبع اصلی پرسشنامه در متن پرسشنامه ذکر شده است.

لینک کمکی