👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق حوزه امنیت و رمزنگاری کلید عمومی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

بخشی از مقدمه:

تا یکی دو دهه قبل شبکه های کامپیوتری معمولاً در دو محیط وجود خارجی داشت:

محیطهای نظامی که طبق آئین نامه های حفاظتیِ ویژه بصورت فیزیکی حراست میشد و چون سایتهای ارتباطی خودشان هم در محیط حفاظت شدۀ نظامی متقر بود و هیچ ارتباط مسقیم با دنیای خارج نداشتند، لذا دغدغه کمتری برای حفظ اسرار و اطلاعات وجود داشت. (نمونه بارز این شبکه ARPANET در وزارت دفاع آمریکا بود)

محیطهای علمی و دانشگاهی که برای مبادله دستاوردهای تحقیقی و دسترسی به اطلاعات علمی از شبکه استفاده میکردند و معمولاً بر روی چنین شبکه هائی اطلاعاتی مبادله میشد که آشکار شدن آنها لطمه چندانب به کسی وارد نمیکرد.

(اداراتی هم که اطلاعات محرمانه و سری داشتند معمولاً از کامپیوترهای Mainframe استفاده میکردند که هم مدیریت و حراست ساده تری نیاز دارد و هم کنترل کاربران آن بصورت فیزیکی ساده است).

با گسترش روز افزون شبکه های بهم پیوسته و ازدیاد حجم اطلاعات مورد مبادله و متکی شدن قسمت زیادی از امور روزمره به شبکه های کامپیوتری و ایجاد شبکه های جهانی چالش بزرگی برای صاحبان اطلاعات پدید آمده است. امروزه سرقت دانشی که برای آن هزینه و وقت، صرف شده یکی از خطرات بالقوه شبکه های کامپیوتری به شمار میآید ...

فهرست مطالب:

مقدمه

سرویسهای امنیتی در شبکه ها

دیوار آتش

مبانی طراحی دیوار آتش

رمزنگاری

روشهای جانشینی

رمزنگاری جایگشتی

استانداردهای نوین رمزگذاری

روش رمزنگاری DES

رمزنگاری کلید عمومی

الگوی رمزنگاری RSA

رمزنگاریِ کوانتومی

ارتباطات امن

احراز هوّیت

امضاهای دیجیتالی

امضا با کلید سرّی

امضای دیجیتالی با کلید عمومی

قهرمانان امنیت

نتیجه گیری

مراجع

لینک کمکی