👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق بودجه در دستگاه های اجرائی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی

ارتباط با ما

فرمت: word

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق بودجه در دستگاه های اجرائی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 249

بخشی از متن تحقیق:

با توجه به اینکه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاه های اجرایی (ادارات کل) هنوز آن سازماندهی یا چارت تشکیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه که و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینکه نبود یک کارشناسان بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی (ادارات کل) ما را برآن داشت تا این معضل بزرگ را بر طرف نموده و برای هرچه بهتر و تسهیل در کار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه ای را تحت این عنوان تهیه نمائیم و جای آن دارد که از مدیر کل پزشکی قانونی استان آقای دکتر جواد سالاری که ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.

مجموع حاضر نتیجه 4 ماه تلاش و 1 سال تجربه تهیه کننده و نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور بودجه است که ابعاد کاربردی آن در قالب معیارهای علمی آمیخته شده است و محتوی این مجموعه در جهت تفکر سیستمی به صورت طبقه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و کاربردی دارد و برای کارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات کل) مفید و با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تکنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی (ادارات کل) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن نگریسته شده است.

فصل اول:

- در این مجموعه از نظام مالی کشور در بحث مقدمه به تاریخچه بودجه ایران پرداخته شده است. پس از تعاریف بودجه فقط یک مورد که جامع و مانع باشد اشاره شده است.

- در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه ای از بخشنامه بودجه تصویب نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذکر شده است.

فصل دوم:

- موضوع طبقه بندی هزینه ها، هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت کامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذکر و تعیین شده و بعد از طبقه بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.

فصل سوم:

- موضوع بعدی در خصوص تنظیم، تصویب، کنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است.

فصل اول

تاریخچه بودجه

تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است و در ایران سابقه طولانی برای شکل گیری اولیه آن وجود دارد ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر دیوانی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجرای اصول مالی تجربه داشته اند بسیاری از ملتها ترتیب کارهای دیوانی را از ایرانیان آموخته اند ولی در تاریخ مالیه اقتصاد کهن ایران بدرستی پژوهش نشده است بطوری که گشایش مجلس شورای ملی و امور مالی کشور بطرز خاصی اداره می شد. بودجه مرکز شهرستانها توسط مستوفیان زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می گردید.

بعد از مشروطیت تا سال 1351 سازمان متولی تنظیم آن با تغییرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه های کامل را ارائه داد تا اینکه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسی جامع نظام بودجه وزیر کشور تحول عظیم بر بهبود سیستم نظام مالی پدید آورد.

تعریف

بودجه: کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبان انگلیسی و فارسی وارد شده و معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافتها و پرداختها را در آن قرار می دهند.

برای بودجه از دیدگاههای ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مدیریت- حقوق- قانون- سیاست می توان تعاریف مختلفی ارائه داد.

از جمله می توان آنرا یک طرح مالی یا ابزار مدیریتی یا برنامه مالی یا سیاست و نظارت مالی اقتصادی عنوان نمود به هر حال تعریفی که از بودجه ارائه بطوری که جامع و مانع بودن آن نیز مطرح می شود بدین گونه است.

بودجه یک برنامه مالی است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای منجر به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.

ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهای دیگر (درونی) دستگاههای اجرای مطرح نمود و یک کارشناس بودجه در تهیه و تنظیم بودجه یک دستگاه اجرائی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد...

فهرست مطالب

فصل اول

پیش گفتار

مقدمه (تاریخچه)

تعریف

ارتباط واحد بودجه با دیگر واحدهای دستگاه اجرایی (وظایف)

نمونه بخش نامه بودجه -

اثرات ارقام افزایشی و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر یک از اقلام حقوق و مزایا

فصل دوم:

طبقه بندی هزینه ها

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری

هزینه های سرمایه ای

تفکیک و طبقه بندی هزینه های دستگاه اجرایی جهت بودجه بندی (بودجه عملیاتی)

فصل سوم:

تهیه و تنظیم بودجه

تصویب بودجه

اجراء بودجه

دستورالعمل فرآیند تخصیص اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی

کنترل بودجه

روش های بودجه ریزی

نمونه محاسباتی بودجه

نتیجه گیری

منابع

لینک کمکی