👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق دوستی و آداب معاشرت

ارتباط با ما

فرمت: word

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه...1

اهمیت دوستی...2

چه کسی را باید به دوستی برگزید...3

انواع دوستان...7

آزمایش دوستان...8

پایه های دوستی...9

- دید و بازدید...10

- گشاده رویی و لبخند...11

- فروتنی با دوستان...11

- خوش گمانی به دوستان...12

- راز داری...12

- چشم پوشی از بدی...13

- پذیرش پوزش...14

- یاری دوستان...14

- از خود گذشتگی...14

- پند و اندرز...15

- مداومت بر دوستی...15

دشمنان دوستی و رفاقت...16

- چاپلوسی...17

- خیانت به دوستان...17

- تکلف با دوستان...17

- دوری گزیدن از دوستان...18

- شماتت به دوستان...18

- آزار رساندن به دوستان...19

- خود پسندی...19

- فراموش کردن دوستان...20

وصیت امام علی (ع)...20

منابع و مآخذ...26

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه

براستی سخنان پیامبر اسلا م (ص) و ائمه اطهار (ع) دانشگاه علمی بزرگی است که درسهای ازرشمندی را در هر فن به اختیار می گذارد. سخنان انها مشتمل بر مقاصد بلند و معانی ژرف و دارای افقی گسترده است، آنان به علل مشکلا ت اجتماعی اگاه بوده اند و انها را توجیه کرده و بهترین راههای حل انها را برای مردم بیان کرده اند.

پیامبر اسلا م (ص) و اهل بیت (ع) بیماریهای اجتماعی را شناخته و دردها را تشخیص داده و پر فایده ترین درمانها را برای انها تعیین کرده اند. و به سبب برتری دانشهایی که از انها به ما رسیده و معارف گرانقدری که بزرگترین رجال فلسفه و اجتماع در برابر انها ناتوانند از انها ظاهر گشته است بحق استادان بشریت و راهنمایان انسانیتند.

چون موضوع دوستی و برادری از مهمترین لوازم زندگانی و بزرگترین ضرورت انسانی است لذا این امر از بخش بزرگی از عنایات و توجهات انها برخوردار است و تعلیمات و راهنماییهای انان در پایه گذاری اساس دوستی و صفات و شرایطی که لازمه ان است از سوی انها بیان شده و به ما رسیده است. انان به همه اندرز داده اند که در بدست اوردن دوستان و ذخیره کردن انان سستی نورزند تا انجا که پیامبر خدا (ص) فرموده است: خوبتران شما خوشخوتران شمایند، همانهایی که با دیگران و دیگکران با انها انس می گیرند...

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات تحقیق: 26

لینک کمکی