👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

مشخصات فایل:

تحقیق عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 41

فهرست مطالب:

1 1 پایین بودن ریسک قاچاق کالا

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی ها در کنترل آن

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی

آمار پرونده های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378

آمار پرونده های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1379

3-1-1- عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا

5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق

جدول شماره 3 آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال های 82-79

6-1-1- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا

8-1-1- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا

9-1-1- سایر عوامل

2-1- گران و پیچیده بودن واردات رسمی

1-2-1- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی

نمودار (1): مراحل قانونی واردات کالا

2-2-1- گران بودن واردات رسمی

1- اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قاچاق کالا

1-2- اقدامات صورت گرفته برای مقابله با پایین بودن ریسک قاچاق کالا

3-2- سایر اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قاچاق کالا

3 راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با قاچاق کالا

2-3- راه کارهایی به منظور تسریع و کاهش هزینه واردات رسمی

3-3- سایر راه کارهای پیشنهادی

منابع و ماخذ

بخشی از تحقیق:

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته اند، معرفی می شوند.

1 1 پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است [ 1 ].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه های مرزی تشدید می شود [ 2 ].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

و...

لینک کمکی