👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت آشنایی با حمایت های روانی در حوادث و بلایا

ارتباط با ما

فرمت: ppt

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با حمایت های روانی در حوادث و بلایا جهت رشته پیراپزشکی در قالب 39 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

سلامت: سلامت عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری.

بلایای طبیعی: سوانحی که در نتیجه عمل نیروهای طبیعی بوجود آمده و انسان در ایجاد آن هیچ نقشی ندارد؛ مانند زلزله، سیل، طوفان، گردباد و غیره...

بلایای انسان ساخته: سوانحی هستند که منشا وقوع آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل انسان است مانند جنگ، آتش سوزی، حوادث جادهای، نشت مواد رادیو اکتیو و...

فهرست مطالب

تعاریف

سانحه یا بلا

آسیب دیده

حمایت روانی در بلایا

تیم حمایت روانی – اجتماعی

انواع واکنشهایی روانی

تماس یا ضربه

مرحله واکنش یا قهرمان گرائی

مرحله امیدواری و فراموشی غم

مرحله مواجهه با واقعیت

مرحله تجدید سازمان

مراحل بازسازی بعد از وقوع بلایا

واکنشهای روانی گروههای آسیب پذیر

کودکان

زنان

سالمندان

علایم و واکنش های روانی افراد در بلایا

چه کسانی را باید ارجاع فوری داد

حمایتهای اولیه روانی – اجتماعی برای کودکان آسیب دیده

لینک کمکی