👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی نظریه های مختلف در مورد سلامت روانی

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی نظریه های مختلف در مورد سلامت روانی می باشد.

سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماریهای مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می دهد.

چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می گیرد و بر آنها تاثیر می گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می کند که فرد با خود وسبک زندگی اش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور بر این است که فرد باید بر زندگی اش کنترل داشته باشد و فقط در چنین حالتی است که می توان آن قسمت هایی را که در باره ی خود یا زندگی اش مساله ساز است تغییر دهد (هرشن سن و پاور، 1988، ترجمه منشی طوسی، 1374).

نظریه ی کارل راجرز در مورد سلامت روان:

به عقیده راجرز آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است، همچنین شیوه ای خاصی که موجب تکامل و سلامت فرد می شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت کرده است. ارضای توجه مثبت غیر مشروط و دریافت غیر مشروط محبت و تایید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی افراد با اهمیت است. شخصیت های سالم فاقد نقاب و ماسک هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت سالم زندگی هستی داراست یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می کند. انسان سالم آفرینش گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی وسازش منفعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید وستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

فهرست مطالب

1-2 مقدمه:

-2-2 سلامت روان و تعریف آن 21

-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26

-4-2 اصول بهداشت روانی 30

-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان

-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان 38

-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان 39

-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی 40

- نظریه زیگموند فروید در مورد سلامت روانی 40

- نظریه الفرد ادلر در مورد سلامت روانی 41

- نظریه یونگ در مورد سلامت روانی 42

- نظریه سالیوان در مورد سلامت روانی 43

- نظریه راجرز در مورد سلامت روانی 45

- نظریه الیس در مورد سلامت روانی 46

9-2- نظریه مبتنی بر شناخت درمانی در مورد سلامت روانی 48

- نظریه گلاس در مورد سلامت روانی 49

- نظریه اسکینر در مورد سلامت روانی 50

- نظریه مازلو در مورد سلامت روانی 51

- نظریه فروم در مورد سلامت روانی 52

- نظریه موری در مورد سلامت روانی 53

- نظریه اریکسون در مورد سلامت روانی 54

- نظریه الیس در مورد سلامت روانی 54

یشینه تحقیقاتی

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی