👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان 67 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری عملکرد تحصیلی دانش آموزان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف نظری عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عملکرد تحصیلی دانش آموز اشاره به وضعیت درسی (پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی) هر یک از دانش آموزان در کلاس درس دارد (رستمی، 1390). پیشرفت از نظر لغوی به معنی پیش رونده و سیر کننده به طرف بالا و جلو در جهت مثبت می باشد، پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت دانش آموزان در دروس مختلف می باشد و در تعریف دیگری، میزان افزایش توانایی های علمی و تحصیلی در مدت زمان معین در افراد را پیشرفت تحصیلی می گویند (محمد زاده، 1385). پیشرفت تحصیلی عبارت است از معدل نمره های امتحان دانش آموزان در رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده درسی از وضع موجود به وضع مطلوب (اتکنیسون و همکارن، 1380).

تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نمره ای است که دانش آموز از پاسخ دادن به پرسشنامه فام و تیلور (1999) به نقل از درتاج (1383) به دست می آورد.

هر تشکل سازمان یافته ای جهت حفظ و ادامه حیات خود نیازمند اجزایی است که طی یک فرآیند مشخص و معین طی زمان تعیین شده از دروندادی که به آن داده می شود، برونداد مورد انتظار را تأمین نماید. واضح است که اگر سیستمی نتواند به اهداف مورد انتظار برسد موجودیت آن زیر سئوال می باشد. آموزش و پرورش به عنوان یک نظام آموزشی در هر جامعه ای با صرف هزینه فراوان تعلیم و تربیت فرزندان واجب التعلیم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار می رود که محصولات نهایی این سازمان در آینده از کارآیی و بهره وری کافی برخوردار باشند. موفقیت تحصیلی عبارتست از به پایان رساندن هر مقطع از تحصیل توأم با موفقیت و در نهایت به اتمام رساندن دوره متوسطه و اخذ مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهی و این پایان مسئولیت آموزش و پرورش نسبت به هر محصل می باشد (رستمی، 1391).

- دیژوزف (2002) در پژوهش خود دریافت که عملکرد تحصیلی افراد با میزان تکالیف هیجان مدار، رابطه مثبتی دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا، از میزان هوش هیجانی بیشتری برخوردار می باشند.

فهرست مطالب

تعریف نظری عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی

2-4-1- تعریف پیشرفت تحصیلی

2-4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

2-4-3- نظریه های عملکرد تحصیلی

2-4-4- عوامل افت تحصیلی

2-4-5- انواع شکست های تحصیلی

2-5- پیشینه تحقیقاتی

2-5-1- پیشینه داخلی

2-5-2- پیشینه خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی