👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی خلاقیت 56 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری خلاقیت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق خلاقیت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

استیفن رابینز (1991): خلاقیت به معنای ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست (طالب زاده و انوری، 1375). فلیکس پست (1994)، روانشناس انگلیسی با بررسی فراوانی اختلالات روانی در بین افراد خلاق و برجسته نشان داده است که ارتباطی بین این دو عامل وجود دارد (احدی، مظاهری و فخری، 1371، ص 3). عامه مردم نیز کم وبیش در مورد ایده ها ی خلاقانه نظر نامناسبی دارند بطوریکه با مسخره کردن و دیوانه پنداری موجب یاس افراد خلاق می شوند. برنارد شاو در این باره می گوید تمام اندیشه های بزرگ ابتداء مسخره پنداشته می شوند (مؤید نیا، 1384).

خلاقیت نه در ناخودآگاه، بلکه ریشه در نیمه آگاه دارد، ذهن نیمه آگاه بدلیل داشتن آزادی در جمع آوری ایده ها، مقایسه و آرایش مجدد آنها، سرچشمه خلاقیت به شمار می آید. افرد خلاق لزوما دارای زمینه های بیمارگونه و آشفتگی روانی نیستند بلکه همچون افرادی دارای چهارچوب شخصیتی محکم هستند تا بتوانند به عمق ناخودآگاه خود مراجعه و پس از کشفیات خلاقانه سالم به واقعیت برگردند. اریک فروم (1941)، بیان می دارد که خلاقیت در شرائط سلامتی و هماهنگی فعالیت روانی بروز داده می شود (کفایت، 1373). او پنج طرح شخصیتی را که شامل شخصیت پذیرا، بهره کش، سوداگر، محتکر و سازنده است توصیف می نماید که آخرین آنها نمونه کامل شخصیت رشد یافته بوده و ویژگی مهم آن عشق به خلاقیت است. چهارچوب نظریه فروم در تائید نقش ویژه عوامل محیطی و فرهنگی است که به شخصیت افراد شکل می دهد. او می گوید افراد محصولی از فرهنگ خویش هستند براین اساس در جوامع صنعتی، انسانها دچار از خودبیگانگی می شوند (وهاب زاده، 1366).

فهرست مطالب

تعریف نظری خلاقیت

تعریف عملیاتی خلاقیت

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره خلاقیت

خلاقیت 18

تعاریف خلاصه چند تن از مشاهیر زمینه تحقیقات و منابع علمی خلاقیت 18

نظریه های خلاقیت 22

- خلاقیت به عنوان ودیعه الهی: 22

- خلاقیت به عنوان دیوانگی: 22

- خلاقیت بعنوان نبوغ شهودی: 23

- خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی: 24

- نظریه تداعی گرایی: 25

- نظریه گشتالت: 26

نظریه روانکاوی: 26

روانکاوان و پیروان جدید فروید: 28

- نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازلو: 28

- نظریه تحلیل عوامل گیلفورد: 30

- نظریه رشد روانی – اجتماعی اریک اریکسون: 31

- نظریه سینکتیکز یا بدیعه پردازیگوردون: 32

2-3 ارتباط متغیرهای پژوهش 33

2-3-1 رابطه خلاقیت و عزت نفس: 33

2-3-2 رابطه تعصب و عزت نفس: 37

2-3-3 رابطه تعصب و خلاقیت: 40

2-4 پیشینه ی پژوهشی 41

2-4-1 پیشینه ی خارجی 41

2-4-2- پیشینه ی داخلی 48

جمع بندی 54

خلاصه ای از مطالب ارائه شده 56

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی