👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عزت نفس 58 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عزت نفس (قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل) می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری عزت نفس تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عزت نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود) را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی - اجتماعی و سلامت کلی افراد می دانند. ابتدا روانشناسان و جامعه شناسانی چون ویلیام جیمز، هربرت مید و چارلز کولی بر اهمیت عزت نفس مثبت تاکید داشتند. چندی بعد نوفرویدی ها، مانند سالیوان و هورنای مفهوم خود را در نظریه های شخصیتی خود وارد کردند. سال ها بعد روان شناسان، نظریه ها را با کارهای تجربی در هم آمیختند و نتیجه گرفتند که عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود) با شادکامی و کارکرد مفید فرد رابطه ای متقابل دارد (بیابانگرد، 1373).

تعریف نظری و مفهومی عزت نفس

عزت نفس برگردان مفهوم Self esteem می باشد که از دو واژه عزت و نفس تشکیل شده که در ادبیات فارسی معنای عزیزشدن، گرامی شدن، ارجمند و ارجمندی را به عزت و معانی جان و تن شصیت انسان و حقیقت هر چیز را به نفس اختصاص داده اند. رابسون (1989) عزت نفس را عبارت می داند از حس رضایت مندی وخویشتن پذیری که از ارزیابی فرد درباره ارزش مندی، قدر ومنزلت، جذابیت، شایستگی، کفایت و توانایی جهت ارضای تمایلات وخواسته های خود منتج می شود.

تعریف عملیاتی عزت نفس

در پژوهش حاضر جهت سنجش میزان عزت نفس در دو بعد اجتماعی و خانوادگی در دوگروه (نوجوانان بزه کار) از مقیاس عزت نفس کوپر اسیمت (SEI) استفاده شده است. نمره شرکت کننده ها در این مقیاس، نشان دهنده میزان عزت نفس فرد می باشد.

فهرست مطالب

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق 1

1-6-1-تعریف مفهومی عزت نفس 1

1-6-2-تعریف عملیاتی عزت نفس 1

2-فصل دوم مبانی نظری 3

2-1-عزت نفس 5

2-2-1-مفهوم عزت نفس 8

2-2-2-عزت نفس چیست؟ 9

2-2-3-اهمیت عزت نفس 10

2-2-4-ابعاد عزت نفس 10

2-2-5-سطوح عزت نفس 12

2-2-6-شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس به مثابه صفات شخصیتی 15

2-2-7-از عزت نفس» بالا یا پایین «چه استنباطی می شود؟ 19

2-2-8-دیدگاه متقدمان روانشناسی درباره عزت نفس 20

2-2-9-روی آوردهای نظری درباره عزت نفس 22

2-2-10-رابطه خود آرمانی، خودپنداشت و حرمت خود 26

2-2-11 روش های تغییر پذیری عزت نفس و پاره ای پژوهشها در مورد آن 27

2-3-پسخوراند 28

2-3-1-درمان شناختی – رفتاری 29

2-4-عزت نفس و اختلالات روانی 31

2-13-1- آسیب پذیری عزت نفس و افسردگی 33

2-5-چشم انداز نظریه ی فعالیت افتراقی تیاس دال (1988) 33

2-8-پیشینه پژوهشی درمان عزت نفس 34

1-6-1-6-. پژوهش های داخلی: 34

1-6-1-6-2-3-3-2. پژوهش های خارجی: 37

2-9-جمع بندی 39

منابع 41

منابع فارسی 42

5-4- منابع انگلیسی 46

لینک کمکی