👈 دانلود اپ اندروید 👉

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی درباره عزت نفس 69 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی درباره عزت نفس عنوان این نوشتار است. مبانی نظری در مورد عزت نفس نیز از سوی سایت فایلینا برای درک بهتر موضوع بصورت کامل آورده شده است. این پیشینه نظری پژوهش کامل ترین محصول در کل اینترنت می باشد که علاوه بر داشتن ادبیات و چارچوب نظری، در 5 بخش و در ده ها پژوهش داخلی و خارجی به بررسی عزت نفس پرداخته است.

در روانشناسی توافق کلی وجود دارد مبنی بر این که اصطلاح عزت نفس، مشتمل بر عناصر شناختی عاطفی و رفتاری است. جزءشناختی، اشاره به این مطلب دارد که فرد، به صورت آگاهانه، اختلاف بین خود آرمانی و خود درک شده اش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. جزء عاطفی به احساسات و هیجاناتی اشاره می کند که فرد، هنگام ارزیابی آن اختلاف (اختلاف بین خود آرمانی و خود درک شده) تجربه می کند. جنبه های رفتاری عزت نفس، در رفتارهایی چون جرأت آموزی، انعطاف پذیری، قاطعیت و احترام به دیگران آشکار می شود (ریزنر 52000).

بنابراین، تعریف عزت نفس به خاطر ابعاد چندگانه اش دشوار است، به علاوه اگرچه عزت نفس به طور کلی «نسبتاً» باثبات است، می تواند از زمانی به زمان دیگر نوسان داشته باشد و همین عامل، سنجش یا تحقیق در خصوص عزت نفس را دشوار می سازد.

انجمن ملی عزت نفس، (ریزنر، 2000) تعریف زیر را ازعزت نفس ارائه داده:

«تجربه شایسته بودن در مواجهه با چالش های زندگی و لایق خوشبختی بودن»، این مفهوم از عزت نفس بر این فرض بنا شده است که عزت نفس قویاً با احساس صلاحیت و شایستگی و ارتباط بین آن دو در گذر زندگی مرتبط است. جز صلاحیت عزت نفس، اغلب به غلط صرفاً خوب احساس کردن خود تعبیر شده است. در حالی که در واقع به این مرتبط می شود که آیا شخص همسان با ارزشهای بنیادین انسانی زندگی می کند یا نه، ارزشهایی از قبیل یافتن معنایی در زندگی که مشوق رشد بشریت و سازنده روابط آنها به طریقی است که منجر به احساس تمامیت و ارضاء می شود. احساس صلاحیت، داشتن عقیده راسخ است مبنی بر این که به طور توانایی ایجاد نتایج مطلوب را داریم. داشتن اعتماد به اثر بخشی ذهنمان و توانایی مان برای تفکر است شایستگی می تواند به عنوان جنبه روان شناختی عزت نفس تلقی شود در حالی که به عنوان جنبه رفتاری یا جامعه شناختی آن شناخته می شود (ریزنر، 2000).

نمونه پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

کوپر اسمیت (1967) با مطالعات وسیع خود در مورد عزت نفس به این نتیجه رسید که افراد دارای عزت نفس بالا، در مقایسه با افراد دارای عزت نفس پایین، استرس، اضطر اب، درماندگی و نشانه های روان تنی کمتری دارند و در برابر شکست و انتقادات حساسیت کمتری نشان می دهند [ 47 ]. فورستر و بگز (2004)، در دانشجویان با سطح مهارت بالاتر، خود پنداره ی بدنی و عزت نفس بالاتری گزارش کردند [ 110 ]. درتحقیق مک کلار و همکاران (2010) که برای تعیین ویژگی های مرتبط با کاهش عزت نفس انجام شد، کمبود فعالیت بدنی و به ویژه عدم مشارکت در فعالیتهای ورزشی از عوامل تأثیر گذار بر کاهش عزت نفس بودند [ 111 ]. آشفورد و همکاران (2006)، معتقدند اگر جامعه ای افراد خود را به ورزش کردن ترغیب کند در واقع به بالا بردن عزت نفس و سلامت جسمی و روحی افراد خود کمک کرده است [ 112 ].

فهرست مطالب

چکیده ج

1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق 1

1-6-1-تعریف مفهومی عزت نفس 1

1-6-2-تعریف عملیاتی عزت نفس 1

2-فصل دوم مبانی نظری 3

2-1-عزت نفس 5

2-2-1-مفهوم عزت نفس 8

2-2-2-عزت نفس چیست؟ 9

2-2-3-اهمیت عزت نفس 10

2-2-4-ابعاد عزت نفس 10

2-2-5-سطوح عزت نفس 12

2-2-6-شکل گیری مفهوم خود و عزت نفس به مثابه صفات شخصیتی 15

2-2-7-از عزت نفس» بالا یا پایین «چه استنباطی می شود؟ 19

2-2-8-دیدگاه متقدمان روانشناسی درباره عزت نفس 20

2-2-9-روی آوردهای نظری درباره عزت نفس 22

2-2-10-رابطه خود آرمانی، خودپنداشت و حرمت خود 26

2-2-11 روش های تغییر پذیری عزت نفس و پاره ای پژوهشها در مورد آن 27

2-3-پسخوراند 28

2-3-1-درمان شناختی – رفتاری 29

2-4-عزت نفس و اختلالات روانی 31

2-13-1- آسیب پذیری عزت نفس و افسردگی 33

2-5-چشم انداز نظریه ی فعالیت افتراقی تیاس دال (1988) 33

پیشینه پژوهشی درمان عزت نفس

بخش اول پیشینه پژوهشی درمان عزت نفس 34

بخش دوم پیشینه پژوهشی درباره عزت نفس 39

بخش سوم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس 44

بخش چهارم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس 46

بخش پنجم پیشینه پژوهشی درمورد عزت نفس 51

منابع 52

منابع فارسی 53

5-4- منابع انگلیسی 57

لینک کمکی