👈 دانلود اپ اندروید 👉

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141 (R)

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

مقاله ترجمه شده رشته حسابداری با عنوان نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141 (R)

عنوان انگلیسی:

Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141 (R)

دانلود مقاله اصلی

رویکردی تجربی بر:

نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141 (R)

مؤلفین:

کریستیان آل (دانشگاه Winscosin)

دانیل وانگرین (دانشگاه ایالت میشیگان)

چکیده:

در این مقاله قصد داریم به بررسیِ تأثیر طراحی قرار داد های مالی و به دنبال آن تأثیر آن بر روی استاندارد های حسابداری بپردازیم. SFAS 141 (R) نیاز به تشخیص و اندازه گیری دوره ای بدهی ها داشته تا بتوان پرداخت های مشروط به کسب درآمد از بدهی را که در اخذ قرار داد ها دخیل هستند پیش بینی کرد. از این رو، حسابرسین باید این تضمین را فراهم کرده تا یک چنین شرط و احتمالی را تضمین کرده و به صورت مستقیم مشخص کنند که آیا شرکت ها از نظر قرار داده می¬توانند پرداخت های بیشتری را به سهامدارن شرکت موصول کنند یا خیر. مشابه با فرضیه های هزینه ی گزارش مالی، مشخص شده است که چنین درآمد هایی تحت استاندارد های جدید به ندرت صورت میگیرد. اگرچه ما یافته ایم که وجود یک واسط حسابرس متخصص میتواند بر روی هزینه های گزارش مالی حاصل از درآمد های تحت SFAS 141 (R) تأثیر داشته باشد. همچنین مشخص کرده ایم که این قرار داد ها با احتمال زیادی شامل بنچ مارک های کارائی مبتنی بر حسابداری تحت نظر یک حسابرس با تجربه و تحت SFAS 141 (R) میباشد. نتایج ما نشان داده است که ایجاد تعادل بین هزینه های گزارش مالی برای قرارداد ها ناشی از وارسی حسابرس از اعداد حسابداری موجود در قرار داد های مالی میباشد.

واژگان کلیدی:

مالکیت

حسابرسین

قرار داد های مالی

درآمد حاصل از بدهی

مقدمه:

استاندارد های حسابداری، نقش عمده ای را در سیاست های حسابداری شرکت های تجاری و قرار داد های مالی بازی میکنند. (وات و زیمرمن 1990). بنابراین، در زمانی که این استاندارد ها تغییر میکند، به نوبه ی خود گزارش های مالی و هزینه های قراردادی نیز تغییر خواهد کرد و این بر روی طراحی قرار داد های مالی تأثیر خواهد گذاشت (Beatty, 2002 ,Frankel 2008). از آنجایی که رویکرد های قبلی به بررسی ماهیت گزارش گیری مالی ای پرداخته اند که قرار داد های مالی را ترسیم میکند، ولی مدارک کمی وجود دارد مبنی بر اینکه چطور حسابرسی بر روی قرار داد های مالی تأثیر میگذارد. تا به امروز، در این زمینه هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.

به منظور پاسخ به این سوال، قصد داریم قرار داد های مالی استفاده شده در تراکنش های ادغامی و اتخاذی (M&A) که حول محور SFAS 141 (R) میباشد را بررسی کرده و چگونگی تأثیر وجود یک حسابرس خبره بر روی احتمال کسب درآمد از قرارداد را مشخص سازیم.

قرار داد های خرید معمولاً در زمانی که عدم قطعیت زیادی در مورد دیدگاه های آینده ی اتخاذ یک شغل وجود دارد، شامل کسب درآمد از ارائه میباشد. یک درآمد مشروط برای پرداخت درآمد به سهامداران به محض رسیدن به معیار کارائی خاص تکمیل شده است.

فهرست مطالب:

چکیده: 2

واژگان کلیدی: 3

1. مقدمه 3

2. زمینه و پیش بینی ها 8

هزینه های گزارش گیری مالی مربوط به کسب درآمد مشروط تحت SFAS 141 (R) 8

نقش حسابرس 11

3. طراحی پژوهش 12

مدل سازی تصمیم برای استفاده از قرار داد درآمد مشروط 12

کنترل هایی برای مشخصه های هدف و معامله 14

کنترل هایی برای شرایط اقتصادی ماکرو 15

کنترل هایی برای مشخصه های فراگیر 16

4. آمار و ارقام نمونه و تشریحی 16

همبستگی زوجی 19

5. نتایج 23

یافته های اصلی 23

تست های استواری 25

ویژه گری صنعتی به عنوان یک پراکسی جایگزین برای کیفیت حسابرسی 27

تحلیل های بیشر بر روی بنچ مارک های درآمد مشروط مبنی بر حسابداری 28

تفاوت ها در سایر ویژگی های قرار داد های مشروط پس از SFAS 141 ® 29

6. نتیجه گیری 30

منابع 33

لینک کمکی