👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ

ارتباط با ما

فرمت: pptx

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ،

در قالب ppt و در 194 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

پیشگفتار مترجمان

سناریوها (موقعیت های عملی)

سناریوی 1: کودکان کارکرد زبان خویش را بررسی می کنند

سناریوی 2: آزمایشگاه صدا

سناریوی 3: پژوهش اولیه در زبان مکتوب

سناریوی 4: پژوهشی در شعر

فصل اول: پژوهشی در زمینه یاددهی/یادگیری

سناریوی 1: سال اول

سناریوی 2: سال اول

سناریوی 3: پایه دهم

سناریوی 4: سال نهم

موقعیتهای یادگیری: مدارس، کلاسها، گروهها و افراد

مدرسه همپشیل هال

مدرسه سوان ویک هال

خلاصه

فصل دوم: خانواده های الگوهای تدریس

خانواده الگوهای پردازش اطلاعات

خانواده الگوهای اجتماعی: تدارک اجتماع یادگیری

خانواده الگوهای شخصی (فردی)

خانواده الگوهای نظامهای رفتاری

دستیابی به اندوخته وسیعی از الگوهای تدریس

فصل سوم: یادگیری تفکر استقرایی

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

سناریوی 4

سناریوی 5

سناریوی 6

تفکر استقرایی یک الگوی تدریس و یادگیری

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل چهارم: یادگیری کاوش مفاهیم

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

فراگیری مفهوم به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل پنجم: یادگیری تفکر استعارهای (بدیع نگاری)

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

بدیع نگاری یک الگوی یادگیری و یاددهی

مراحل الگو

استفاده از الگوی بدی عنگاری در برنامه درسی

طرح درس معلم

پژوهش

تأملات

فصل ششم: یادگیری از طریق یادیارها

سناریوی 1

سناریوی 2

استفاده از یادیارها به عنوان الگویی برای یاددهی و یادگیری

یک الگوی یادیار: روش اتصال کلمه

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل هفتم: یادگیری از طریق پژوهش سازمان یافته مبتنی بر همیاری

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

فعالیت منظم مبتنی بر همیاری به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی

افزایش کارامدی اعضای گروه: آموزش برای همیاری

تقسیم کار: تخصص

اهداف مبتنی بر همیاری یا رقابت

پژوهش گروهی: بنای تعلیم و تربیت از طریق فرایند مرد م سالار

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل هشتم: یادگیری مطالعه درباره ارزش ها [ایفای نقش]

سناریوی 1

ایفای نقش به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی

مفهوم نقش

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل نهم: یادگیری از طریق مشاوره (غیر دستوری)

سناریوی 1

سناریوی 2

الگوی غیر دستوری یادگیری / یاددهی

مراحل الگو

پژوهش

تأملات

فصل دهم: یادگیری از طریق شبیه سازی

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

سناریوی 4

سناریوی 5

سناریوی 6

سناریوی 7

شبیه سازی به عنوان یک الگوی یادگیری و یاددهی

مراحل الگو

پژوهش

کلام آخر: توصیه هایی برای معلمان از دیدگاه رفتاری

تأملات

فصل یازدهم: یادگیری خواندن و نوشتن با الگوی استقرایی تصویر واژه

سناریوی 1

منطق

ساختار

سناریوی 2

خلاصه: یاددهی و یادگیری

تأملات

مراحل الگوی استقرایی تصویر واژه برای خواندن و نوشتن آغازین

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم

فصل دوازدهم: شرایط یادگیری: ادغام الگوهای یادگیری و یاددهی

انواع عملکرد

تسهیل یادگیریهای ششگانه

تکالیف معلم

برنامه ریزی برای تدریس

یک برنامه سوادآموزی چندبعدی برای خوانندگان مبتدی در سنین بالا:...

چشم انداز

«فرصت دوم» برنامه درسی

سبک کاوش/ منابع داده ها

در منطقه نورثرن لایتس 286 «فرصت دوم» مطالعه مستمر درباره برنامه

یافته ها/شواهد

اهمیت تربیتی

فصل سیزدهم: یاددهی و یادگیری توأمان

به تنهایی کارکردن

فعالیت کل کارکنان مدرسه

نکاتی برای یک مرکز ضمن خدمت معلمان، مؤسسه حمایت کننده در...

تدریس به کل افراد کلاس

تأملات

سخن آخر: سیاست آموزشی و مطالعه تدریس

مدرسه کهنه و جامعه پس از جنگ جهانی دوم

چند ابتکار اولیه و اشتباهات

تلاشهای اخیر دولتها

سرمایه گذاری بر انسانها و ایجاد شرایط بهبود [تعلیم و تربیت]

ضمیمه 1: راهنماهای مربیگری همکارانه

منابع

واژه نامه مختصر تخصصی

نمایه اشخاص

لینک کمکی