👈 دانلود اپ اندروید 👉

جزوه کامل تجهیز کارگاه

ارتباط با ما

فرمت: pdf

... دانلود ...

دانلود جزوه کامل تجهیز کارگاه،

در قالب pdf و در 189 صفحه، شامل:

فصل اول:

تعاریف پاره ای از مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم:

سیر طبیعی یک پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا

فصل سوم:

سازمان پیمانکاری در کارگاه

فصل چهارم:

سازمان مهندسین مشاور در کارگاه

فصل پنجم:

ساختمان ها و امکانات اولیه در کارگاه

فصل ششم:

تهیه مصالح لازم و انبار کردن آن ها

فصل هفتم:

آزمایش های کارگاهی

فصل هشتم:

کارهای دفتری کارگاه

فصل نهم:

کمیسیون رسیدگی و امور قراردادها

فصل دهم:

تمدید مدت پیمان یا تمدید مدت قرارداد بازدید پیشرفت کار تحویل موقا و قطعی

فصل یازدهم:

برنامه و نمودار پیشرفت کار

فصل دوازدهم:

دستورالعمل اطلاعات پیشرفت برنامه زمان بندی اجرای کار

فصل سیزدهم:

اطلاعات لازم در مورد کارهای ساخته شده و تهیه نقشه گزارش کارهای انجام شده

فصل چهاردهم:

پیمانکاران دست دوم، وظایف و نقش های آنان

فصل پانزدهم:

کارها و عملیات کاری

لینک کمکی