👈 دانلود اپ اندروید 👉

کاهش دادن شکاف انتظاراتی شیوه رسیدگی به اختلافات

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

کاهش دادن شکاف انتظاراتی

شیوه رسیدگی به اختلافات

تعداد صفحات فایل ترجمه: 12

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله: 14

Reducing the Expectation Gap - Forensic Audit Procedures

قسمتی از متن ترجمه

ژانویه 2008 با وضع قوانین تازه و آیین نامه های جدید بررسی اختلافات هر روز سخت تر می شود و در صورتی که نیاز نباشد که قانون تازه ای وضع گردد ماموران رسیدگی تلاش بیشتری می کنند تا در بررسی خود جرائم را تشخیص دهند. این قوانین و آیین نامه ها لغاتی را در بر دارند چون منطقی ، مصلحت ، شک قوی و تبادل نظر که معانی آنها در ذهن مسئولین مختلف متغیر می باشد.

شکاف انتظاراتی بیانگر اختلاف بین آنچه یک فرد انتظار دارد تا توسط دیگران انجام شود و آنچه یک فرد شخصاً قبول دارد که بایستی انجام دهد. برای مثال، در مورد صنعت هواپیمایی امروزه اینگونه انتظار می رود که در بخشی از پروازهای ماه های شلوغ تابستان مقداری تاخیر وجود داشته باشد. مسافران اما این حقیقت را قبول نمی کنند و زمانی که در پرواز آنها تاخیری بوجود می آید، همین امر باعث می شود که شکاف انتظاراتی بوجود بیاید.

بازرسان در هنگام جستجوی جرائم با اتهامات مشابهی مواجه می شوند. در بسیاری از موارد آنها نمی دانند که چه مقدار تلاش برای پرده برداری از جرم انجام شده لازم است. مهم تر اینکه، آنها اغلب مراحل لازم برای پرده برداری از جرم مرتکب شده در طول بررسی های خود را طی نمی کنند. متقاضی، قضات، سهام داران و دیگر طرفین همگی از بازرس انتظار دارند تا مراحل لازمه را انجام دهد. آنها اغلب از اینکه بازرس بدون آنکه به نتیجه ای برسد و جرم راکشف کند می رود و بعداً بصورت اتفاقی و از روی حادثه ای از ان 1 رده برداری می شود. بازگو کردن مجدد نتایج بررسی ها نتیجه ای منفی را برای آن شرکت و افراد شاغل درآن در پی خواهد داشت.

دلایلی که یک بازرس در بررسی های خود موفق نمی شود پرده از جرم بوقوع پیوسته بردارد عبارتند از:

اعتماد بیش از حد بر گفته های متقاضی

کمبود آگاهی و یا تشخیص وضعیت های تعیین کننده در امر تصمیم گیری

روابط شخصی با متقاضی

شکست خوردن برنامه زیری ها و فالیت های انجام شده توسط فرد مجرم

و همچنین تمایل به نخواستن.

شکاف انتظاراتی بوسیله دو عامل ایحاد می شود: توانایی بازرس در تشخیص جرم و تلاش های بازرس در پیدا کردن جرم. یک بازرس ممکن است مهارت لازم را در پیدا کردن جرم داشته باشد اما ممکن است نشانه های جرم انجام شده را نادیده بگیرد. و یا ممکن اسن بازرسی از فنون مختلفی استفاده نماید اما کم بودن تجاربش موجب ود نتواند ازجرم صورت گرفته پرده برداری کند. هر دو حالت ذکر شده موحب می شود تا شکاف انتظاراتی ایجاد شود.

لینک کمکی