👈 دانلود اپ اندروید 👉

تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهها براساس مدل هاروارد

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقاله با عنوان فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری کنفرانس: شیراز

سال برگزاری کنفرانس: 1389

تعداد صفحات مقاله: 8

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

امروزه مهمترین کلید موفقیت سازمانها، مدیریت براساس برنامه ریزی استراتژیک است. در محیط سازمان که یک سازمان پویا می باشد و با محیطی متغیر روبرو است و بمنظور تحقق آرمان هرسازمان در راستای چشم انداز آن سازمان، تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک یک ضرورت است. مدل ارائه شده در این مقاله، مدل هاروارد است. در این مدل با بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف داخل سازمانها و فرصت ها و تهدیدهای محیط بیرون از سازمانها، تدوین و طراحی استراتژی مناسب برای سازمان انجام می شود به گونه ای که از طریق این استراتژی به ماموریت سازمانها و هدفهای عالیه آن که ارائه بهینه خدمات آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه اسلامی است، دست یابیم. با عنایت به اینکه شرایط داخلی و خارجی سازمانها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین امکان دارد استراتژی طراحی شده هر سازمان با سازمان دیگر فرق نماید ولی روش طراحی استراتژی تمامی سازمانها براساس این مدل امکانپذیر می باشد. این روش می تواند الگوی مناسبی برای تمامی مراکز آموزش عالی که به دنبال تدوین، طراحی و اجرای برنامه ریزی استراتژیک هستند، باشد

لینک کمکی