👈 دانلود اپ اندروید 👉

رساله دکتری باستان شناسی بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد با فرمت ورد word

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

چکیده

حوزه ی جغرافیایی ابهررود در استان زنجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی اش وضعیتی دارد که شناخت کم و کیف تطورات فرهنگی آن منطقه در دوره ی اشکانی می تواند ما را در درک بهتر تحولات فرهنگی شمال غرب کشور در دوره ی اشکانی یاری دهد.

این پژوهش در قالب یک بررسی میدانی و به منظور روشن نمودن وضعیت فرهنگی منطقه و تغیررات و تطورات فرهنگی منطقه در دوره ی اشکانی انجام پذیرفت؛ در این راستا بررسی حوزه ی جغرافیایی ابهرورد (شامل شهرستان های ابهر و خرم دره) در دو فصل انجام پذیرفت و در نتیجه 257 محوطه باستانی شناسایی گردید که از این بین، 62 محوطه دارای آثار اشکانی بود. مطالعه ی گونه شناسی سفال اشکانی منطقه و نیز درک و دریافت کلی الگوی استقراری منطقه در دوره ی اشکانی از نتایج مهم این پژوهش است که بر اساس آنها مشخص گردید در دوره ی اشکانی استقرارها نسبت به دوره ی قبل (هخامنشی) از نظر تعداد افزایش چشمگیری داشته و حتی استقرارهای دوره ی بعد (ساسانی) به اندازه ی دوره ی اشکانی نیست؛ این نشان گر تغییرات جمعیتی یا تغییر الگوی پراکنش استقرارها نسبت به دوره ی قبل است، همچنین مشخص گردید که بیشتر استقرارهای منطقه روستاهای کوچکی هستند و شواهدی از مراکز شهری شناسایی نشد؛ همچنین به نظر می رسد فرهنگ مادس منطقه در دوره ی اشکانی، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ مناطق پیرامونی (بویژه غرب کشور) دارای برخی ویژگی های بومی- محلی است که آن را از سایر مناطق غرب و شمال غرب کشور تا حدی متمایز می کند.

کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد

لینک کمکی