👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژیهای منابع انسانی سازمان

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژیهای منابع انسانی سازمان

22 اسلاید

فهرست

دانش

توانایی انجام کار یا قضاوت دربارهی حال یا آینده را برای افراد فراهم میسازد.

قدرت اقدام واخذ تصمیمهای ارزشآفرین است.

استنباط و استنتاج ذهن است که فعالیت میکند.

مدل عمومی دانش

جریان دانش

انواع دانش

مدیریت دانش

فرآیند مدیریت دانش

استراتژی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی منابع انسانی

استخدام

حفظ و نگهداری

سیستم پاداش

فرهنگ سازمانی

پایان خدمت کارکنان

نتیجهگیری

یافتهها

تمام سازمانها:

لینک کمکی