👈 دانلود اپ اندروید 👉

رساله معماری طراحی مرکز همایش در 333 صفحه با فرمت WORD

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مرکز همایش های مردمی فضایی عمومی مردمی در عین حال دارای رسمیت جهت فرآیندها و روابط رسمی و غیررسمی و کنش و واکنش مردم و دولت از طریق گفتمان می باشد. مرکز همایش های مردمی مشهد به منظور پاسخگویی به برخی نیازهای فرهنگی اجتماعی و تأمین مکانی مناسب و در خور شخصیت شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر مذهبی کشور و یکی از کلان شهرهای ایران جهت برگزاری جلسات و همایش ها و سمینارها و سایر فعالیت های مردمی و جمعی و مکانی جهت استقرار نهادهای مردمی (NGO) ها و تشکل ها و نمایندگی ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف مرتبط با مردم در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب

حوزه اول: پیشنهاد طرح تحقیق ... 1

پیشگفتار ... 2

طرح موضوع واهمیت آن ... 3

چیستی پروژه ... 4

حوزه دوم: شناخت ... 6

بخش اول: مطالعات پایه ... 7

فصل اول: شناخت مراکز همایش ... 7

شناخت مراکز همایش ... 7

تاریخچه احداث فضاهای اجتماعی ... 8

در دوران معاصر ... 10

تعریف مراکز همایش شهری ... 12

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ... 12

ویژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر ... 13

سیتی هال ... 14

تعریف سیتی هال ... 15

تاریخچه و منطق تمرکز تجهیزات خدماتی در شهر ... 16

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهر مشهد ... 21

تجزیه و تحلیل کلی پراکندگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد ... 22

طرح ایجاد مجتمع های اداری خدماتی ... 23

محاسن ایجاد مجتمع اداری خدماتی ... 24

کاربری های مستقر ... 25

فصل دوم: بررسی تعاریف و ضوابط عملکردی کیفی، فضاهای مرکز همایش..28

انواع گردهم آیی و تعاریف آن ... 28

کنفرانس Conference ... 29

کنوانسیون ... 29

سمینار Seminar ... 31

سمپوزیوم (Symposium) ... 31

میزگرد (Round Table) ... 32

فوروم (Forum) ... 33

مجمع (Assembly) ... 33

کارگاه آموزشی (Workshop) ... 33

سخنرانی (Lecture) ... 34

کمیسیون (Commission) ... 34

کمیته (Committee) ... 34

مناظره ... 35

انستیتو (Institute) ... 35

جلسه ... 35

گروه بندی گردهمائی ها ... 36

الف) گروه اجلاس های بسته ... 36

ب) گروه اجلاسهای باز ... 36

انواع مراکز اجتماعات و استانداردهای موجود ... 37

تالار اجتماعات ... 37

مراکز برگزاری گردهمایی ... 38

تالار و اصول و معیارهای کلی در طراحی آنها ... 38

اکوستیک در تالارها ... 39

حجم ... 39

فرم ... 40

پخشایی ... 40

حدود تقریبی حجم سالن ها ... 41

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده ... 42

فصل سوم: نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی ... 43

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا ... 43

تنوع بهره گیری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع ... 46

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند ... 47

سالنهای هنری چندمنظوره ... 47

تغییرات در ابعاد سالن ... 48

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ... 49

طراحی ادیتوریومها ... 50

پلان های مستطیل شکل ... 52

پلان های بادبزن شکل ... 56

پلانهای شش ضلعی ... 59

پلانهای مدور و بیضوی ... 61

سالنهای نمایشگاهی ... 63

شکلهای نمایشی پلانها ... 66

الف سالنهای با صحنه مرکزی ... 67

ب سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) ... 67

پ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) ... 67

ت سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) ... 68

ث سالنهای مستطیل شکل ... 68

ج سالنهای بادبزن شکل ... 68

معیارهای طراحی ... 69

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیزات صوتی ... 69

الف توانائی های شخصی سخنران ... 69

ب فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار ... 69

پ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط ... 70

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیزات صوتی ... 70

روابط بین سالن و صحنه ... 73

ارتفاع شاخص دید به سکو ... 75

ارتفاع صحنه یا سکو ... 76

تراز چشم ناظر ... 76

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ... 76

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا ... 77

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین ... 77

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها ... 77

شیب کف سالن ... 78

خطوط منظر ... 79

زاویه دید به پرده نمایش ... 79

فاصله دید ... 80

زاویه قائم دید ... 81

معیارهای مربوط به مشاهده تصاویر تلویزیونی ... 81

سکو یا صحنه ... 81

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیزات آن ... 82

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک ... 84

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی ... 84

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع ... 85

ملزومات مربوط به کنترل حریق ... 85

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده ... 86

ملزومات مربوط به دید حضار ... 86

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ ... 86

جایگاه ... 87

گنجایش جایگاه ... 87

آرایش جایگاه ... 88

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیدن آنها ... 88

صندلیهای ثابت و دائمی ... 88

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان ... 89

وضعیت ... 90

وزن ... 90

ارتفاع ... 91

پشتی صندلی ... 91

عرض صندلی ... 91

عمق صندلی ... 92

شیب صندلی ... 92

دسته صندلی ... 92

زیردستی جهت نوشتن ... 92

راحتی صندلی ... 93

صندلیهای ثابت ادیتوریوم ... 93

استاندارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ... 95

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره ... 95

کلیات ... 95

طراحی موقعیت صحنه یا سکو ... 97

انواع صحنه یا سکو ... 97

صحنه مرکزی ... 97

صحنه انتهائی ... 98

پیش صحنه ... 98

تطبیق پذیری صحنه ... 100

بیرون صحنه ... 102

تراز هم سطح با کف صحنه اصلی ... 102

تراز هم سطح با کف جایگاه ... 103

تراز پائین تر از کف سالن ... 103

تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها ... 103

صحنه های قابل برچیده شدن ... 104

ابعاد صحنه ها ... 105

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی ... 105

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی 106

اداره کردن صحنه ... 106

سیتم تعلیق ... 107

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده ... 110

جابجائی افقی صحنه ... 110

ملزومات عمومی صحنه ها ... 112

پرده ایمنی ... 112

پرده پیش صحنه ... 113

پرده های صحنه ... 113

استفاده از دکورهای پیش ساخته ... 114

روش نمایش چندتصویری ... 116

اندازه و چگونگی تصاویر ... 116

شیوه های نمایش بر روی پرده ... 117

الف پروژکسیون مستقیم ... 117

ب پروژکسیون غیرمستقیم ... 117

پ پروژکسیون از پشت پرده ... 117

اتاق پروژکسیون ... 118

پرده های نمایش ... 119

الف پرده های یکراست ... 119

ب پرده های جمع شونده ... 120

پ پرده های قابل حمل ... 120

مشخصات و جنس پرده ها ... 120

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان ... 122

ویژگی های عام فضاهای جمعی ... 122

ساختمان ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام ... 124

کاروانسراهای ایران ... 124

پیشینه تاریخی 125

ویژگی های معماری کاروانسراهای ایران ... 127

میادین 129

میدان، فضایی شهری برای گفت و گو ... 129

نتیجه 131

میدان های پیاده شهری ... 132

تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران ... 136

تاریخچه مختصری از میادین اروپایی ... 140

آگوارا 141

فوروم 141

پیاتزا 142

انواع میدان ... 143

میدان های عمومی ... 143

میدان های تجاری ... 143

میدان حکومتی ... 143

میدان های نظامی ... 144

میدان های محله ای ... 144

میدان های ارتباطی ... 144

میدان ورزشی ... 144

بررسی نمونه هایی از میادین ایرانی ... 145

میدان نقش جهان 145

میدان امام خمینی در همدان ... 148

حرم مطهر امام رضا ... 149

بازار ... 149

مقدمه ... 149

مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله ... 151

بازار مکان بنیادهای جمعی ... 152

نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی) ... 153

بازار و توان فرهنگی آن ... 154

بازار و محیط اقتصادی شهرها ... 155

خصوصیات فضایی معماری معاصر ... 156

فضاهای همگانی در هم جواری های معماری معاصر ایران ... 157

فصل پنجم: بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران ... 160

مقدمه ... 160

رابطه فرهنگ ومعماری ... 168

معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم ... 171

الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری ... 171

ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری ... 175

ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری ... 177

مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری ... 177

مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران ... 182

عوامل بنیادی معماری در ایران ... 183

اصل سیر از کثرت به وحدت ... 184

اصل سیر از ظاهر به باطن ... 185

اصل فراوری و انتظاع از طبیعت ... 186

اصل ساماندهی اهداف کارکردی، سازه ای و کالبدی ... 186

شفافیت (گستره پهنه دید) ... 187

هندسه ... 188

هندسه علمی ... 189

هندسه شهودی ... 189

انعکاس ... 192

اصل درون گرایی در عین برونگرایی ... 192

درون گرایی ... 193

تقارن ... 195

تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ... 197

تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز ... 197

مرکزیت ... 199

محور گرایی ... 200

سیالیت (گسترش پهنه دید) ... 201

تباین یا نا همگونی ... 201

تعادل و توازن ... 202

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده بندی فضایی) ... 204

&nbs

لینک کمکی