👈 دانلود اپ اندروید 👉

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید شلنگ ترمز خودرو

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

نقش شلنگ ترمز در سیستم ترمز

استفاده از شلنگ های انعطاف پذیر، سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک را به سیستمهای انعطاف پذیری تبدیل میکند که در آنها از محدودیتهای مکانی که برای نصب سیستمهای دیگر به چشم می خورد خبری نیست. سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک به خاطر اصطکاک کم و هزینه پایین از راندمان بالایی برخوردار هستند همچنین با استفاده از شیرهای اطمینان و سوئیچ های فشاری و حرارتی میتوان سیستمی مقاوم در برابر بارهای ناگهانی، حرارت یا فشار بیش از حد ساخت که نشان از اطمینان بالای این سیستمها دارد. انتقال نیرو به نقطه دلخواه وظیفه لوله ها، شلنگ ها و بست ها می باشد. در واقع شلنگ ترمز وظیفه انتقال نیرو (که در اثر فشار پدال ایجاد می گردد) به دیسک صفحه را بر عهده دارد. به این ترتیب که فشار ایجاد شده در سر سیلندر توسط شلنگ ترمز به سیلندر هر یک از چرخ ها منتقل می گردد و در اثر اعمال فشار سیلندر چر خ ها بر روی دیسک صفحه، چرخ ها از حرکت می ایستند. به فشار ایجاد شده درون شلنگ ترمز، فشار شلنگ ترمز یا Brake line pressure می گویند که عبارت است از فشار هیدرولیکی آنی در داخل شلنگ ترمز که واحد آن فشار بر هر اینچ مربع یا psi (pressure in pound per square inch) می باشد.

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 200

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی شرکت

تاریخچه شرکت

اخذ استاندارد بین المللی

وضعیت کنونی شرکت

شرکت های رقیب

خرید مواد اولیه

پرسنل شرکت و سطح تحصیلات

نحوه پرداخت حقوق پرسنل

سهامداران شرکت

سایر اقدامات شرکت

هزینه های سالانه ی شرکت

سالن های شرکت و خطوط تولید

معرفی استاندارهای اخذ شده

آموخته های غیر محسوس

نحوه کار سیستم ترمز

مشخصات یک شیلنگ ترمز مرغوب بر اساس استانداردها

تست سنجش استحکام شیلنگ ترمز در برابر ترکیدگی

تست انبساط

تست عایق بودن شیلنگ ترمز

تولیدات

محصول منتخب

شرح روندهای اداری موجود در کارخانه

ظرفیت تولید و سود محصول

شرح کامل خط تولید

فصل دوم: اطلاعات مربوط به شلنگ ترمز پژو

نمودار انفجاری محصول

فرم کلیه دستگاههای موجود در این شرکت

تکنولوژی تولید

مزایا و معایب روش ها

انتخاب تکنولوژی تولید با روش های PQ و CQ

برگه مسیر تولید

جدول مربوط به FPC

چارت سازمانی

نمودار part list و BOM

نمودار OPC

نمودار مونتاژ

فصل سوم: بالانس خط و محاسبه تعداد ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز

لیست کلیه دستگاههای موجود در خط مربوطه

بالانس خط

دیاگرام تقدم/تاخر

محاسبه راندمان

محاسبه تعداد ماشین آلات

محاسبه ماشین آلات قسمت اول: شلنگ بری

محاسبه ماشین آلات قسمت دوم: خط تولید

محاسبه ماشین آلات قسمت سوم: ایستگاه کنترل و بسته بندی

محاسبه تعداد نیروی انسانی

محاسبه نهایی تعداد ماشین آلات و تعداد اپراتورها

فصل چهارم: تعیین خدمات و منابع مورد نیاز

موقعیت و نمای کلی کارخانه

نقشه قسمت تولیدی

خدمات تولیدی: واحد دریافت

واحد انبار

واحد ارسال

واحد کنترل

واحد نگهداری و تعمیرات

واحد فنی و مهندسی

خدمات اداری

خدمات رفاهی (بهداری، تغذیه و ... )

فصل پنجم: تعیین فضا

محاسبه فضای بخش های تولیدی

قسمت دریافت

قسمت ارسال

محاسبه فضای مورد نیاز بخش ارسال و دریافت

محاسبه تعداد سکوها و فضای کناره گیری

فضای انبارها

نمودار تجزیه و تحلیل انبار

تاسیسات

قسمت اداری

بخش های رفاهی (غذاخوری، درمانگاه و..)

پارکینگ

سیستم حمل و نقل داخلی شرکت

فصل ششم: تعیین چیدمان بخش های مختلف کارخانه

چیدمان فعلی

نمودار از-به تعداد سفر در خط تولید

نمودار از-به هزینه واحد سفر

نمودار رابطه ها

مساحت بخش های تولیدی

تعیین طرح استقرار با استفاده از الگوریتم دستی

تعیین ترکیب طرح استقرار

تعیین طرح استقرار نهایی واحدها به وسیله الگوریتم دستی

تعیین طرح کامپیوتری با استفاده از الگوریتم Planet

الگوی جریان طرح

ارزیابی طرح استقرار و انتخاب طرح برتر

بهبود طرح کامپیوتری با QSOM

طراحی چیدمان بخش های کمک تولیدی و خدماتی

نمودار رابطه

تعیین طرح استقرار با استفاده از الگوریتم دستی

تعیین ترتیب طرح استقرار

تعیین طرح استقرار نهایی واحدها به وسیله الگوریتم دستی

تعیین طرح کامپیوتری با استفاده از الگوریتم آلدپ

ارزیابی طرح استقرار و انتخاب طرح برتر

بهبود طرح کامپیوتری با QSOM

چیدمان بخش اداری

نمودار رابطه بین فعالیت ها

تعیین طرح استقرار با استفاده از الگوریتم دستی

تعیین ترتیب طرح استقرار

تعیین طرح استقرار نهایی واحدها به وسیله الگوریتم دستی

تعیین طرح کامپیوتری با استفاده از الگوریتم آلدپ

الگوی جریان طرح

ارزیابی طرح استقرار و انتخاب طرح برتر

تعیین طرح کامپیوتری با استفاده از الگوریتم Planet

بهبود طرح کامپیوتری با QSOM

الگوی جریان

ارزیابی طرح استقرار و انتخاب طرح برتر

لینک کمکی