👈 دانلود اپ اندروید 👉

نمونه امتحان واقعی آزمون زبان EPT دانشگاه آزاد 3 سری شامل بخش گرامر، ریدینگ و لغات همراه با کلید

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

3 سری امتحان واقعی آزمون زبان EPT دانشگاه آزاد

2 سری مربوط به امتحانات برگزار شده در سال 94

1 سری مربوط به امتحان برگزار شده در سال 95

هر سری شامل 100 سوال همراه با کلید (پاسخ) سوالات

25 سوال مربوط به بخش لغات

40 سوال مربوط به بخش گرامر

35 سوال مربوط به بخش ریدینگ (درک مطلب)

لینک کمکی