👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق درباره هنری فورد کارآفرین

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: وورد

نوع فایل: word (.. doc) (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 8 صفحه

قسمتی از متن word (.. doc):

هنر ی فورد

هنر ی فورد (تولد 30 ژوئ ی ه 1863- مرگ 7 آور ی ل 1947) بن ی ان گذار کارخانه ٔ خودروساز ی فورد بود. او اول ی ن کس ی بود که برا ی تول ی د خودرو ی ارزان ق ی مت خط تول ی د را به کار گرفت. او نه تنها انقلاب ی در صنعت اروپا و آمر ی کا ا ی جاد کرد [ ن ی ازمند منبع ]، بلکه ترک ی ب تول ی د انبوه، دستمزد بالا و ق ی مت پا یی ن پ ی شنهاد ی او چنان تأث ی ر ی بر اقتصاد و جوامع قرن ب ی ستم ا ی جاد کرد که آن را فورد ی سم نام ی دند. هنر ی فورد به ی ک ی از مشهورتر ی ن و متمول تر ی ن مردان تار ی خ تبد ی ل شد. او پس از مرگ همه ٔ ثروتش را به بن ی اد فورد بخش ی د ول ی ترت ی ب ی داد که خانواده اش برا ی هم ی شه کنترل آن را در دست داشته باشند.

لینک کمکی