👈 دانلود اپ اندروید 👉

پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد و مدیریت دانش

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

2-2- عملکرد ... 35

2-2-1- مقدمه ... 35

2-2-2- عملکرد ... 35

2-2-3- عملکرد و بهره وری ... 35

2-2-4- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد ... 38

2-2-5- شاخص های متوازن عملکرد ... 40

2-2-6- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ... 40

2-2-7- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان ... 42

2-2-8- محاسن اعمال مدیریت عملکرد ... 42

2-2-9- مدیریت بهبود عملکرد ... 42

2-2-10- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی عملکرد ... 43

2-2-11- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان ... 43

2-2-12- اندازه گیری عملکرد ... 44

2-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ... 45

2-2-14- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد ... 46

2-2-15- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد ... 46

2-2-16- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ... 48

2-2-17- عوامل موثر بر عملکرد ... 49

2-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن ... 52

مدیریت دانش

2-3- مدیریت دانش ... 54

2-3-1- مقدمه ... 54

2-3-2- تعریف مدیریت دانش ... 54

2-3-4- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش ... 56

2-3-5- ارکان مدیریت دانش ... 56

2-3-6- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ... 57

2-3-7- مزایای مدیریت دانش ... 58

2-3-8- عوامل موفقیت مدیریت دانش ... 60

2-3-9- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ... 61

2-3-10- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان ... 62

2-3-11- سازمان دانش بنیان ... 62

2-3-11-1- مشخصه های سازمان دانش بنیان ... 62

2-3-12- سطوح دانش ... 63

2-3-13- مشکلات مواجه با دانش ... 63

منابع

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

لینک کمکی