👈 دانلود اپ اندروید 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

فرمت: shp

... دانلود ...

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد)،

توضیحات:

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

لینک کمکی