👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آز فیزیک 2 اتصال سری و موازی مقاومت ها

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

تئوری آزمایش

هدف ازمایش: یافتن رابطه بین مقاومت ها با جریان و ولتاژ به دو صورت سری و موازی- به دست اوردن خطا ی ازمایش (خطای وسایل اندازه گیری)

لوازم ازمایش: سیم های رابط - منبع ولتاز- مولتی متر- صفحه مقاومت ها

روش کار: ابتدا مقاومت ها را به صورت سری به هم اتصال می دهیم و آن ها را به منبع ولتاژ متصل میکنیم دقت شود که منبع ولتاژ را صفر کنیم سپس ان را روی ولتاژ مورد نظر تنظیم می کنیم وبه وسیله مولتی مترولتاژ تک تک مقاومت ها را اندازه گیری می کنیم که باید جریانی که از تک تک مقاومت ها عبور میکند یکسان باشد ونیز ولتاژ کل برابر با جمع تک تک ولتاژ ها باشد

مقاومت ها را مجددا به صورت موازی به هم متصل می کنیم سپس از روی مولتی متر اندازه گیری می کنیم که باید جمع تک تک جریان ها با جریان کل برابر باشد وولتاژ کل با ولتاژ تک تک مقاوت ها برابر باشد.

لینک کمکی