👈 دانلود اپ اندروید 👉

دوتا کتاب آموزش کامل نرم افزار حسابداری رافع rafe

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

حسابرس حسابدار مالی اتوماسیون

امکانات سیستم حسابداری

تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل، معین و تفضیلی بطور دلخواه.

تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک ازجهت قابلیتهای ویژه همچون:

آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه

مرتب سازیستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.

تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.

تنظیم و تعریف تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.

ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس، موقت، دائم.

کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.

.

.

.

لینک کمکی