👈 دانلود اپ اندروید 👉

مقاله بررسی نقش ظرفیت جذب دانش در انعطاف پذیری (چابکی) سازمانی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقاله با عنوان بررسی نقش ظرفیت جذب دانش در انعطاف پذیری (چابکی) سازمانی به صورت کامل و با فرمت پی دی اف

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش ظرفیت جذب دانش در انعطاف پذیری (چابکی) واحدهای سازمان صداوسیمای استان گیلان است. با توجه به اهمیت

کسب اطلاعات در سازمان های رسانه ای، جذب دانش برای استفاده این سازمان ها و کارکنان آن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد،

ظرفیت جذب در اصل به عنوان توانایی یک سازمان برای شناخت، ترکیب و به کارگیری دانش بیرونی تعریف شده است. از طرفی انعطاف پذیری را به

عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای شناخت درجه پویایی سیستم و هم چنین به عنوان توانایی تغییر و سازگاری می

توان در نظر گرفت. مطالعات مختلف نشان داده است که مفهوم ظرفیت جذب دانش ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با انعطاف پذیری داشته و سازمان ها را

برای رویارویی با چالش ها و رسیدن به موفقیت همراهی می کند. از این رو سازمان ها برای مدیریت موفق تغییر، تلفیق ساختارها و راهبردها و

دستیابی به فرصت های جدید، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند.

با توجه به اینکه هدف این تحقیق، مطالعه نقش جذب دانش در انعطاف پذیری سازمان صداوسیمای استان گیلان است، روش تحقیق توصیفی از نوع

همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر 53 واحد صداوسیمای مرکز گیلان بوده که موضوع تحقیق در آنها مصداق پیدا می کند ...

لینک کمکی