👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود مبانی نظری قیمت مسکن

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقدمه:

مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد در تمام کشورهاست و به همین دلیل توجه زیادی را هم در مطالعات اقتصادی و هم از سوی نهادها و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. بازار مسکن یکی از پرنوسان­ترین بخشهای اقتصاد است و نوسانات آن می­تواند باعث نوسان بخشهای دیگر اقتصادی شود.

در چند سال اخیر، بازار دارایی ها در ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است. رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه برای برخی دارایی ها موجب افزایش سریع­تر قیمت آنها شده است و این افزایش قیمت در مورد دارایی­هایی نظیر ساختمان و مسکن که از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار هستند، بیشتر بوده است. ضمنا مسکن یک کالای مصرفی است که علی رغم دیگر هزینه­های خانوار جایگزینی ندارد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار بیش از 30 درصد است. این سهم در کلان­شهرها به بیش از 40 درصد و برای دهک­های درآمدی متوسط به پایین گاه تا 100 درصد از درآمد شغل ثابت سرپرست خانوار را به خود اختصاص می­دهد. یعنی در حال حاضر میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران بین 28 تا 32 درصد است. بنابراین خانوارهای ایرانی به طور متوسط دو برابر شاخص جهانی بابت تامین مسکن هزینه پرداخت می کنند. (مودتی، 1390)

قیمت مسکن و اهمیت آن:

در بین اجزای آمیزه بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می شود. همچنین قیمت انعطاف پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می شود چراکه می توان به سرعت آنرا تغییر داد.

اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسائل عمده رقابتی است که شرکتها با آن روبه رو می شوند، اما بسیاری ار شرکتها نمی توانند این مسئله را به شیوه ای مناسب حل کنند.

با همتراز شدن کیفیت کالاهای شرکتهای متفاوت و تشدید رقابت، عنصر قیمت به یکی از مهمترین عوامل موثر بر حفظ و جذب مشتریان و وفاداری و رضایت آنها تبدیل شده است. این امر امروزه به دلیل گسترش روزافزون ارتباطات علی الخصوص اینترنت وفضاهای مجازی بیشتر مصداق پیدا می کند. (سعیدی، 1390)

تعریف قیمت گذاری ملک:

قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می شود.

بر این اساس قیمت گذاری ملک به طور ساده یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت . قیمت گذاری ملک فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می کند. (سعیدی، 1390)

اهداف قیمت گذاری:

بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت گذاری ملک دنبال می کنند به پنچ گروه زیر تقسیم می شوند:

1- حفظ بقاء و ادامه حیات

این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه های متغییر و برخی از هزینه های ثابت را پوشش دهد، شرکت می تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد

2-به حداکثر رساندن سود فعلی

برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند باید تقاضا و هزینه های مربوط به قیمت های مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغییرهای آمیزه بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خوهد انداخت. (مولاییان، 1391)

3-به حداکثر رساندن سهم بازار

برخی شرکتها این هدف را در پیش می گیرند، زیرا بر این باورند که دست یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست می یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار، قیمتهای خود را در پائین ترین سطح تعیین می کنند. این استراتژی می تواند در شرایط زیر مناسب باشد:

· بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می دهد، در نتیجه قیمت پائین موجب رشد بازار خواهد شد.

· با کسب تجربه هزینه های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت.

· قیمت پائین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می شود.

4-کشیدن عصاره بازار

برخی از شرکتها ترجیح می دهند قیمت ها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکتها در شرایط زیر می توانند به این هدف دست یابند:

- وجود تعداد زیاد خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار

- بهای بالای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندک تولید می شود، بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهد.

- تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.

- تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد. (سعیدی، 1390)

5- پیشرو شدن از نظر کیفیت

شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصولات باکیفیت بالا است و می خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمت های بالاتر به بازار عرضه می کنند. آنها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می کنند و نیز این محصولات دارای ویژگی های خاصی هستند که می توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می توانند قیمتها را در سطحی بالاتری تعیین کنند.

عوامل موثر بر قیمت گذاری ملک

برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش ملک باید عوامل موثر بر قیمت گذاری را شناسایی کرده و آنها را تنظیم نمود. صاحب نظران معتقدند , سه دسته کلی عوامل موثربر تصمیمات قیمت گذاری ملک عبارتند از:

1- عوامل سازمانی:

عواملی هستند که بر قیمت گذاری ملک موثرند و با منابع و اهداف سازمان سروکار دارند. مانند: چرخه عمر محصول ( PLC)، و پورتفولیوی قیمت گذاری ملک خط محصول.

2- عوامل مشتری:

عواملی هستند که از طرف مشتری بر قیمت گذاری ملک موثرند زیرا بین قیمت و تقاضا رابطه معکوس وجود دارد. مانند: منافع و ارزشهای مشتری، تقاضای ایجاد شده یا ذاتی .

3- عوامل بازار: عواملی هستند که از طرف بازار بر قیمت گذاری ملک موثرند. مانند: محیط و رقابت . (رسولی، 1389)

مراحل قیمت گذاری ملک

مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری

در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند که در قسمت قبل توضیح داده شده است.

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا

هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می شود و از این رو، بر هدف های بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت ها و تقاضاهای حاصل باعث می شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآوردو

منحنی کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله سوم: برآورد هزینه ها

در حالی که تقاضا می تواند سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می گیرد، تعیین کند، هزینه ها ,کف قیمت را تعیین خواهند کرد. بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر

بگیرد که بتواند هزینه های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته، بازده معقولی ارائه کند.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 44

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

لینک کمکی