👈 دانلود اپ اندروید 👉

پیشینه تحقیق تامین مالی داخلی و خارجی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تامین مالی داخلی و خارجی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 33

فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل خارجی و داخلی متغیرهای تحقیق

منابع کامل

تامین مالی داخلی و خارجی..

2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان.

2-2-11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی..

2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی..

2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل..

2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل..

2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان.

2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون (گروه مترجمان میثاق، 1385)

2-2-16-1- مزایا

2-2-16-2- مشکلات ...

2-2-17- روش های تامین مالی..

2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت ...

2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران.

2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)

2-2-19-2- بانک های تجاری..

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت ...

2-2-19-4- وام های میان مدت و بلند مدت ...

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی..

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی (وام رهنی)

2-2-19-7- اعتبار تجاری..

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات ...

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری..

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس انداز (S & SL)

2-2-19-11- کارگزاری ها

2-2-19-12- شرکت های بیمه.

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری..

2-2-19-14- اوراق قرضه.

2-2-19-15- عرضه های خصوصی..

2-2-19-16- کمک های دولتی..

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی..

2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی..

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی..

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی..

2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی..

منابع

لینک کمکی