👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود آموزش رافع 6 تصویری جامع کامل نکته به نکته

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

آموزش رافع 6 تصویری جامع - کامل - نکته به نکته

دانلود آموزش رافع 6 تصویری (ضمناً آموزش نرم افزار حسابداری هلو هم در فروشگاه موجود می باشد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید اقدام کنید) با امکان دیدن فهرست آموزشهای جزء به جزء و انتخاب بخش آموزشی دلخواه آموزش جزء به جزء موارد ذیل:

1- حسابداری شامل: اسناد: سند ساد? حسابداری - اسناد موقت - انتقال حسابها از سال قبل به سال جاری - سند اختتامیه (بستن حسابها) - دایم کردن اسناد دفاتر: کل - معین - تفصیلی - روزنامه - گزارشات: گزارشات یک - گزارشات دو

2- کنترل تولید شامل: تعین فرمول ساخت کالا - انتقال مواد اولیه به خط تولید و صدور برگه نهایی - گزارشات

3- فروش و انبار: شامل: فاکتور خرید و فروش - صدور پیش فاکتور - انتقال کالا (حواله و رسید انبار) - نکته ها و چاپ فاکتور - گزارشات

4- حقوق و دستمزد شامل: اطلاعات پایه حقوق و دستمزد - ثبت دستی روزها و یا ساعات کارکرد- محاسبه فیش حقوقی - تنظیم میزان پاداش، وام و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل - گزارشات

5- دخل و خرج شامل: توضیحات دخل و خرج - نکات و مثالها

6- چک و بانک شامل: توضیحات چک و بانک، چاپ روی چک - نکته ها

7- مدیریت اطلاعات شامل: تنظیم کدهای کل و معین - تنظیم کدهای کالا - تنظیم فهرست خدمات - تعریف انبار ها - تنظیم موجودی کالاها در هر انبار - تنظیم فهرست بازار یابان - معرفی و تنظیم حسابهای بانکی - تنظیم موجودی اولیه صندوق - تنظیم دیگر قسمتها

8- پشتیبانی سیستم شامل: بازسازی اطلاعات - تهیه نسخه پشتیبان (backup) - بازیابی نسخه پشتیبان - تعریف کاربران و سطوح دسترسی - حذف کلیه اطلاعات سال مالی - تنظیم دفاتر و سال مالی - ورود مجدد به سیستم

9- نصب و راه اندازی شامل: نصب برنامه - اجرا و ایجاد دفتر مالی

10- نمودارها شامل: گزارشات مدیریتی نمودارها

11- اشکالات احتمالی شامل: اختلال در پیش نمایش چاپ بر روی چک

لینک کمکی