👈 دانلود اپ اندروید 👉

جزوه فیزیک سیال (75 نکته کامل)

ارتباط با ما

فرمت: pdf

... دانلود ...

دانلود جزوه فیزیک سیال (75 نکته کامل)،

در قالب pdf و در 21 صفحه، شامل نکات مباحث:

انرژی

نرخ جریان

فشار

سیال هیدرولیک

پمپ ها

پمپ دنده ای

پمپ پره ای

پمپ پیستونی

پمپ های دبی ثابت و متغیر

پمپ های جبران کننده فشار

عملگرها

شیرهای کنترل فشار

شیر اطمینان ساده

شیر اطمینان با خط فرمان

شیر ترتیبی

شیر کاهنده فشار

شیر بی بار کننده

شیر متعادل کننده

شیر ترمزی

شیرهای کنترل جهت

شیر با وضعیت های مرکزی

شیرهای کنترل جریان

شیرهای مجهز به سیستم جبران کننده

کنترل جریان ورودی- کنترل جریان خروجی

صافی ها و فیلترها

مخازن

شیرهای یک طرفه

تجهیزات جانبی

لوله های هیدرولیکی

لینک کمکی