👈 دانلود اپ اندروید 👉

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی در مورد آداب معاشرت در قرآن

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد. آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت، بخل و حسادت، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است. در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد.

از پیامبر (ص) روایت شده:

مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند.

درباره معاشرتهای اجتماعی، حضرت علی (ع) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی (ع) چنین فرمود:

به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه، حق برادرت را ضایع مکن، چه در زمینه تضییع حقوق، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی، برای تو برادر نخواهد شد.

روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود. البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم.

کلیات

تبیین موضوع

از آنجایی که آدمی بالطبع موجودی اجتماعی است و به صورت اجتماعی زندگی می کند و زندگی فردی آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد آداب معاشرت و روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت مضاعفی است و قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده لذا در تنظیم روابط بین انسان و خدا، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگر او را یاری می کند و به بیان دستوراتی برای تحسین روابط اجتماعی می پردازد که این آداب گاهی جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه اخلاقی ما بنا داریم در این رساله آداب معاشرت را مورد بررسی قرار داده، شأن نزول، نظرات مفسران و روایاتی که در بیان آیات آمده است را مورد کنکاش قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت موضوع

انسان در همه عرصه ها به روابط و معاشرت با یکدیگر نیازمند است، اقتصاد، سیاست و ... در برقرری ارتباط در این حوزه ها به معاشرت می پردازد و اکنون سوال اساسی آن است که چگونه باید این ارتباط انجام بپذیرد از آنجا که همه در عرصه های مختلف نیازمند به ارتباط و معاشرت هستند و باید این معاشرت و ارتباط بر طبق دستور دین و قرآن باشد و پژوهش در این موضوع ضروری است و اهمیت بسیاری دارد ما در این رساله به این موضوع می پردازیم.

انگیزه انتخاب موضوع

با توجه به اینکه در معاشرتها خیلی از مسائل رعایت نمی شود و از سوی دیگر اسلام به آداب معاشرت صحیح تأکید کرده است ما به بررسی این مساله می پردازیم و امیدواریم که در رفع مشکلات اجتماع مؤثر باشیم.

پیشینه موضوع

چون معاشرت و ارتباط از آغاز خلقت انسان بین افراد رایج بوده است قرآن به عنوان کتاب هدایت، در آیات زیادی به آن پرداخته است. همچنین در روایات نبوی هم از آن بحث شده است بدین روی این دو، منبع مهم برای بررسی مسائل مورد بحث ما شناخته می شوند. در تبیین پیشینه باید نخستین پیشینه ها را در موضوعات مطرح شده در کتب تفاسیر و کتب اخلاقی جستجو نمود که به تدریج در این مورد کتب مستقلی تألیف یافته است و در دوران اخیر نیز این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان به برخی از کتب مستقل در دوران معاصر اشاره نمود. ازجمله: اخلاق معاشرت (جواد محدثی)، اخلاق و معاشرت در اسلام (علی قائمی)

سؤالات

1- معاشرت از نظر واژگان و اصطلاح چیست؟

کاربرد و بسامد واژگان و محتوای این موضوع در قرآن چه میزان است؟

اقسام و انواع معاشرت کدامند؟

آداب معاشرت در حوزه عمومی جهان اسلام (بین مسلمانان) و جهان انسان چگونه باید باشد؟

آداب معاشرت در حوزه خاص (اقارب، همسایگان، همسفران، دوستی و ... ) چگونه صورت می پذیرد؟

آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آداب معاشرت کدام است؟

روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف و در بعضی موراد مراجعه به اینترنت تدوین شده است.

فرضیه

قرآن، کتاب هدایت است، در کتاب هدایت روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در انواع معاشرت ها آداب و دستور العملهایی در این زمینه ارائه شده است که با سیره نبوی تجسم یافته و قرآن در حوزه عمومی و خاص، آداب و مقررات خاصی رابیان نموده که در این رساله ما به آن می پردازیم.

چکیده

در فصل اول شناخت حوزه معاشرت که انسان در اجتماع با چه گروههایی باید معاشرت کند و هدف معاشرت و انواع معاشران با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم آداب معاشرت در حوزه های مختلف در بخشهای پنج گانه به شرح ذیل آمده است:

بخش اول در حوزه عمومی شامل آداب وارد شدن به خانه، آداب غذا خوردن، آداب تحیت و سلام، مطرح گردید.

و در بخش دوم آن آداب معاشرت در حوزه مسلمانان و در بخش سوم آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان شامل مباحث آداب معاشرت والدین و فرزندان، آداب معاشرت زوجین آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان و بستگان از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی واقع شد.

در پایان این بخش به آداب معاشرت برادران و خواهران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات و رعایت حقوق بین آنها اشاره شد.

بخش چهارم: آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند شامل:

معاشرت با همسایگان، معاشرت با دوستان، معاشرت با معلمان و مربیان، معاشرت با مومنان و برادران دینی و برآوردن نیازهای همدیگر. معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی و رعایت حقوق و احترام متقابل بین مسئولان، نهادهای اجتماعی و مردم آمده است.

بخش پنجم آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان با توجه به اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان و چگونگی معاشرت با انواع کافران (حربی و غیر حربی و ... ) و نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن و روایات و تفاسیر مختلف آمده است.

شناخت لغوی

در این بخش بر آنیم تا با بررسی دقیق تر معانی لغت، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنایی بیشتر خواننده را با مفاهیم مطرح شده در تحقیق فراهم نماییم.

معاشرت

با مراجعه به کتابهای لغت روشن می گردد که این کلمه از ریشه العشره به معنای هم نشینی و مصاحبت آمده است.

ابن منظور در لسان العرب در معنای این کلمه می نویسد، العشره = المخالطه و معاشره را به معنای مخالطه و مصاحبت دانسته است.

دهخدا در فرهنگش در ذیل واژه معاشرت به این معانی اشاره کرده است:

آمیختن با هم، گفت و شنید با هم، الفت و مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم، خوردن و آشامیدن با هم، نشست و برخاست، خوش معاشرت.

با مراجعه به کتابهای لغت عربی در می یابیم که این کلمه دارای مشتقاتی است که ما آن مشتقاتی را که به موضوع ما مربوط است را به همراه معانی آنها ذکر خواهیم کرد.

الف - عشیره: خانواده. راغب می گوید:

عشیره اهل رجل و خانواده اوست که بوسیله آنها زیاد می شود و برای او به منزله عدد کامل می شوند که عشیره عدد کامل است، دیگران آنرا اقوام نزدیک پدری یا قبیله گفته اند عشیره الرجل بنو ابیه لادنون او قبیله.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

لینک کمکی