👈 دانلود اپ اندروید 👉

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

مقدمه:

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا که نفرین بد بر زن نیک باد

سعدی

فهرست مطالب:

مقدمه

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)

1-جهاد

2-شهادت

3-زینت

4-ستر (پوشش) حجاب

5-دیه

6-نکاح با غیر مسلمان

7-نفقه

8-طلاق

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)

1-همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی

2-برابری دختر و پسر

3- اهلیت

4-مالکیت

5-ارث

6-تحصیل

7-اشتغال

8-قضاوت

9-شهادت

10- آزادی عقیده و بیان

11- مشارکت سیاسی

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)

1-آزادی زن در انتخاب همسر

2-مهریه

3-نفقه

4-حضانت و رضاع

5-حقوق معاشرت با زن

6-طلاق

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ:

کتاب خانواده در بهشت (نویسنده: دکتر احمد بهشتی)

کتاب زن در آیینه جلال و جمال: (نویسنده: آیت الله عبدلله جوادی آملی)

کتاب مبانی نظری قانون اساسی (نویسنده: شهید محمد حسین حسینی بهشتی)

کتاب مجموعه آثار (نویسنده: شهید مرتضی مطهری)

کتاب ترجمه تفسیرالمیزان: (نویسنده: استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی)

کتاب ترجمه المیزان (نویسنده: علامه طباطبایی)

حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد: (نویسنده: محمد حکیم پور)

رژه پیره: روان شناس اختلافی زن و مرد: (ترجمه: محمد حسین سروری)

حقوق زن در اسلام: (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری)

آیاتی هم از قرآن کریم و روایات پیامبر (ص) اقتباس شده است.

لینک کمکی