👈 دانلود اپ اندروید 👉

بینیت 56 ص

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

نام فایل: بینیت-56-ص

فرمت:. doc

تعداد صفحه/اسلاید: 64

حجم: 304 کیلوبایت

مقدمه:

معمولا سه مرحله مجزا در تحول بینیتی وجود دارد. این سه مرحله به طور شماتیک است. در ابتدا یک زیر وامه که تشکیل از یک صفحه فریتی است روی مرزدانه آشیت جوانه زنی کرده و تا زمانی که رشد آن توسط تغییر شکل پلاستیک آشیت زمینه متوقف نشده به رشد خود ادامه می دهد. در این مرحله زیر واحدهای جدید در نوک صفحه فریتی قبلی جوانه زنی کرده و رشد می کنند. مجموعه ای از چند زیر واحد را اصطلاحا یک شیف (

Sheef

) می گویند. سرعت متوسط طویل شدن یک شیف قاعدتا کمتر از یک زیر واحد است که علت آن وقفه های زمانی بین تکیل زیر واحدهای متوالی است. رسوبگذاری کاربید که در مرحله بعدی وقوع می یابد سرعت تحول را با حذف کربن از آشیت باقی مانده یا از فریت فوق اشباع متاثر می کند.

دمای شروع تحول

دمای شروع تشکیل نسبیت و هم چنین فریت ویرمن اشتاین

که ماهیت تحول آن بسیار شبیه به نسبیت می باشد) به ترکیب شیمیایی فولاد بیش از دمای حساس هستند (شکل

a

6.3

(

این مساله نشان دهنده اثر انحنای محلول بر تحولات بینیتی یا فریت ویرمن اشتاتن است.

ویاگرام زمان – دما – استحاله (

TTT

) در فولاد ها اغلب مطابق شکل

b

6.3

است. همانطور که ملاحظه می گردد این دیاگرام شامل در منحنی

c

شکل است که بالائی مربوط به تحولات نفوذی یا تحولات همراه با دوباره بنا شدن ساختارهای فازی (

Re Consteructive

) و منحنی پایینی مربوط به تحولات برشی یا همراه با جابجایی دسته جمعی انحنا (

displacive

) می باشند. دمای روی منحنی پایینی شکل

لینک کمکی