👈 دانلود اپ اندروید 👉

برنامه استراتژیک بانک مسکن

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

توضیحات:

برنامه استراتژیک بانک مسکن (نمونه آموزشی)، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه.

فهرست مطالب:

تاریخچه بانک

ارکان بانک

منابع انسانی

مروری بر وضعیت کنونی بانک

ماتریس SOWT

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE

ماتریس استراتژی اصلی

تفسیر ماتریس استراتژی اصلی:

ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM

تفسیر ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM

ماتریس بررسی رقابت CPM

چشم انداز

بیانیه ماموریت سازمان

لینک کمکی