👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا، پیامد های امنیتی قاچاق، ماهیت حقوقی قاچاق، پرونده های قاچاق کالا

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

چکیده

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند.1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند.2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند.»

از تعریف فوق می توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1- مالیات

2- نرخ بیکاری

3- یارانه

4- کنترلهای ارزی

5- تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6- افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی نام

7- میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8- افزایش دخالت دولت

9- توزیع درآمد

10- کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

فهرست مطالب

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق)

فصل دوم

(بررسی ماهیت حقوقی قاچاق)

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا)

فصل چهارم

(پیشگیری ونتیجه گیری)

لینک کمکی