👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود کارآموزی در سازمان مسکن

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

کارآموزی در سازمان مسکن

وظایف حوزه ریاست

در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:

تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

انجام امور و روابط عمومی سازمان استان

انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان

انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه

3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت

تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده

برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان

تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده

انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان

بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم

کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم

کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار

کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان

بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران

اداره امور آرشیو فنی

وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری

مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی (ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.

نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.

کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه

فهرست:

سازمان و وظایف

وظایف حوزه ریاست

وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت

وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری

وظایف واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی

— حوزه معاونت

اداره امور اداری

اداره امور مالی و درآمد

اداره امور ذیحسابی

— حوزه مدیریت/ معاونت

— گروه پیمان و رسیدگی

—گروه فنی و مهندسین

—گروه / گروه های اجرائی

وظایف واحدهای تابعه مدیریت/ معاونت املاک و مسکن

— حوزه مدیریت املاک

— دبیرخانه کمیسیون ماده

— حوزه مدیریت مسکن

— حوزه مدیریت/معاونت املاک و مسکن

— اداره املاک و امور ثبتی

—اداره حقوقی و قراردادها

—گروه/ گروه اجرائی

— اداره فنی و مهندسی

— اداره پیمان و رسیدگی

وظایف گروههای کار مستقر ر شهرستان ها:

گردش کار ارباب رجوع در حوزه مدیریت املاک

چگونگی گردش کار در حوزه مدیریت امور اجرایی

نحوه گردش کار ارباب رجوع در حوزه معاونت و پیشتیبانی:

— امور مالی و درآمد، اداره حسابداری (ذیحسابی) و امور اداری

امور مالی و درآمد

گردش کار ارباب رجوع در حوزه اداره امور حسابداری (ذیحسابی) سازمان:

اداره اموری مالی:

گردش کار ارباب رجوع درحوزه مدیریت شهرسازی و معماری

کارگروه معماری و شهرسازی

- کمیسیون ماده (ارباب رجوع شخصی و دولتی)

چگونگی گردش کار ارباب رجوع در حوزه مدیریت مسکن

اداره فنی ومهندسی:

گروههای پیمان و رسیدگی، اجرائی و کنترل پروژه:

واحد رسیدگی به امور منازل سازمانی

موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف کارآموز در واحد صنعتی

-سیمان

انواع سیمان

- انواع ملات ها

تهیه انواع ملات ها

- وسایل مورد نیاز در بنایی

-خاک رس

- کف سازی

کف سازی در سطح زمین

کف سازی در طبقات

- بتن پاشی پانل ها

- سیمان کاری پانل ها

- شمشه گیری

- پلاستر سیمان

- شیب بندی بام

-رابیتس

رابیتس دور ستون

رابیتس بندی زیر کانال کولر

- پله

نکات حائز اهمیت در اجرای پله

- سنگ ازاره

- اسکوپ کردن سنگها

روش اسکوپ کردن سنگها

-تراز کردن سطح زیر کاشی

- کاشی کاری

- سرامیک کف

- سنگ قرنیز

- گچ

سفیدکاری

گچ کاری روی رابیتس

کشته کشی

ابزارزنی

- نماسازی با آجر دوغابی

آجر مناسب برای نماسازی

درز بین دو ردیف متوالی آجر سفال

بندکشی

هره چینی

- عایق کاری بام

- چاه

میله چاه

انبار چاه

طوقه چاه

گلدان روی چاه

دال بتنیروی گلدان

- بالابر

- داربست

- دودکش

-ضد زنگ

- رنگ آمیزی ساختمان

رنگ آمیزی روی گچ

رنگ آمیزی کارهای چوبی

رنگ آمیزی درب و پنجره

لینک کمکی