👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود کارآموزی بانک مسکن

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بانک مسکن

فهرست مطالب

فصل اول:

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و سازمان و اهداف بانک مسکن

پول

تاریخچه بانکداری در ایران

بانک

اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران:

تحول بانکداری در ایران

ملی شدن بانکها

قانون ملی شدن بانکها

ارگان و سازمان بانک مسکن

ارکان بانک

سازمان بانک مسکن

اداره آموزش:

اداره امور بین الملل:

اداره امرو سرپرستیها و شعب:

اداره امور کارکنان:

اداره بازرسی:

اداره برنامه ریزی و تشکیلات:

اداره پیگیری و وصول مطالبات:

اداره حسابداری کل:

اداره حقوقی و املاک:

اداره رفاه کارکنان:

اداره تدارکات و خدمات:

اداره حراست:

اداره روابط عمومی:

اداره سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات:

اداره ماشینهای محاسب:

اداره مهندسی:

سرپرستی ها:

حوزه ها:

شعب:

اصول اولیه حسابداری

فصل دوم:

مقدمه

اهمیت حسابداری

تعریف حسابداری

1- مرحله ثبت:

مراحل حسابداری

2- مرحله طبقه بندی حسابها:

3- مرحله تلخیص فعالیتهای مالی (خلاصه کردن نتایج فعالیتهای مالی)

دفترداری مترادف یا دو طرفه (دوبل)

4- مرحله تفسیر صورتهای مالی خلاصه شده:

پاره ای از مفاهیم و اصطلاحات عمومی در حسابداری

شناخت ماهیت حسابها:

مانده های بدهکار و بستانکار

مانده گیریه و توازن حساب

شناخت و تشریح انواع حسابها:

اهم حسابهای دارائی عبارتند از:

اهم حسابهای بدهی عبارتند از:

2-8- حساب هزینه های توزیع و فروش:

9- حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول

10- حساب هزینه استهلاک دارائیها:

11- حسابهای عملکرد سودو زیان و تقسیم سود:

تعریف دفتر روزنامه:

انواع مختلف دفتر روزنامه:

ثبت معاملات در دفتر روزنامه

تعریف دفتر کل:

نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل

تعریف دفتر دارائی

تعریف دفتر کپیه

تراز آزمایشی (خلاصه دفتر کل)

دفاتر معین

تراز آزمایشی معمولاً به دو صورت تنظیم می شود:

الف- تراز آزمایشی 4 ستونی

ب- تراز آزمایشی 2 ستونی

موارد استفاده از تراز آزمایشی

لیست های اساسی تراز آزمایشی

فصل سوم:

مبانی نظام اعتباری

پیشگفتار

مفهوم نظام اعتباری

تخصیص منابع:

اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

ویژگی های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:

ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:

افزایش حقوق صاحبان سهام

سیاستهای اعتباری و مالی

فصل اول: تسهیلات

ضوابط اجرائی اعطای تسهیلات

1- قابلیت اعتماد و اطمینان:

2- قابلیت و صلاحیت فنی:

3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری:

4- وثیقه:

5- سایر موارد:

سقف تسهیلات و تعهدات کلان وفردی

شرایط عمومی سیاستهای اعتباری سال جاری

بخش اول: مسکن و ساختمان

3-1- مشارکت مدنی مجتمع و انبوه سازی:

بخش دوم: صنعت ومعدن

بخش سوم: خدمات

بخش چهارم: بازرگانی

1- مضاربه

بخش پنجم: قرض الحسنه

بخش ششم: مطالبات سررسید گذشته و معوق

فصل چهارم:

دستورالعمل حواله ها

بخش اول- تعاریف

1- انواع حواله ها:

2- شماره گذاری حواله ها:

4- سیستم مخابره حواله های تلفنی

2-2- شماره گذاری حواله های وارده

بخش دوم: عملیات اجرائی حواله ها

2- حواله های تلفنی (عملیات حسابداری):

3- نحوه مخابره متن تلفنگرام:

4- نکات قابل توجه در مخابره حواله تلفنی:

8- چکهای بانکی:

9- چک فاکس:

فقدان چک بانکی:

1- فقدان چک بانکی توسط مشتری

2- فقدان چک توسط بانکها

فصل اول:

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و سازمان و اهداف بانک مسکن

پول

اختراع پول شاید یکی از کشفیات شگرف و بی نظیر باشد که مشکلات موجود در مبادله کالاها را به کلی برطرف ساخت بطوری که در این زمان وایف عمده ای بعهده دارد که می توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود:

1- پول عمل مبادله را انجام می دهد یعنی کالاهای عرضه شده در ازاء پرداخت پول دریافت می گردد.

2- پول واحد سنجش ارزشهاست یعنی ارزش کالاها و خدمات یا پول سنجیده می شود.

3- پول اندوخته می شود یا حفظ قدرت خرید در زمان آینده.

4- پول وسیله پرداختهای آتی است. یعنی معاملاتی در حال حاضر انجام می شود که تسویه آن موکول به آینده می گردد یا برعکس در معاملات سلف.

5- واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری.

بانک

بانکداری در جهان به هنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد ...

لینک کمکی