👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود پروژه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

فهرست مطالب

کلید واژه ها

مقدمه:

تقسیم بندی انواع پروژه های (IT):

1- پروژه های ساده:

2- پروژه های فازی یا مبهم:

3- پروژه های قطعی:

4- پروژه های اضطراری:

انواع شکست پروژه های (IS):

محیط و دامنه شکست پروژه های (IS):

برخی علل اصلی شکست پروژه های: (IS)

عوامل شکست پروژه های (IT):

دانستن پروژه

1- عوامل شکست پروژه:

2- عوامل شکست مدیریت پروژه:

1-1- مالکیت ضعیف:

1-2- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده:

1-3- عدم درگیری کاربر:

1-4- طرح توجیهی ضعیف:

1-5- ارتباطات ضعیف:

2- عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه:

1-2- مدیران پروژه بی تجربه:

2-2- برنامه ریزی ضعیف پروژه:

3-2- مدیریت ضعیف خواسته ها:

4-2- وابستگی به ابزار مدیریت پروژه:

5-2- عدم وجود تاریخ پایان کار:

6-2- رهبری ضعیف:

7-2-آزمایش کافی:

عوامل موفقیت پروژه های IT:

1- مدیریت خواسته ها:

2- برنامه ریزی پروژه:

3- فرایندها.

4- مدیریت منافع:

5- افراد:

6- آزمایش:

مطالعات موردی:

سیستم رایانه ای ارسال آمبولانس لندن:

مقاصد و اهداف سیستم جدید

راه اندازی پروژه

مدیریت پروژه

توسعه سیستم

فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی

آزمایش سیستم و به کارگیری آن

پیاده سازی

پیاده سازی کامل سیستم

علل شکست پروژه LAS

فشار زمان بندی

سودای رهبری

مدیریت ریسک نامناسب

تضمین کیفیت نا مناسب

منابع مورد استفاده

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

کلید واژه ها:

فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه

مقدمه:

امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمان مطرح است. وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از ضروریات حرکت به سمت کسب و کار الکترونیک و رقابت بوده و استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) برای کلید سازمانها و شرکتها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. بسیاری از سازمانها به اهمیت فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت گردش کارها، رضایت بیشتر مشتریان یا سیستم های پشتیبانی، تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارآیی آن واقف شده اند و این امر باعث گردیده که به سرعت به سمت استفاده از آن روی آورند. هر شرکت یا سازمانی شامل 3 هسته اصلی یعنی فرایند تصمیم گیری، جریان اطلاعات و جریان مواد است، که فن آوری اطلاعات روی هر 3 هسته فوق می تواند تاثیر بگذارد. کاربرد فناوری اطلاعات، شرکت ها را قادر می سازد امتیازات مهمی از قبیل موارد زیر کسب کنند:

1- صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطلاعات.

2- اجتناب از خطاهای انسانی هنگامی که وظایف، تکراری یا بسیار پیچیده است.

3- صرفه جویی مالی بدلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف.

4- ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه.

5- بهبود بخشیدن کارایی و اثربخشی سازمانی.

6- بهبود مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زائد از طریق اطلاعات مفیدتر.

ولی اجرای پروژه های (IT) در آنها بدون مشکل نبوده و اجرای غیر صحیح، ناقص یا بدون برنامه ریزی مناسب باعث شکست یا توقف آنها با تحصیل هزینه های هنگفت می گردد. علی رغم وابستگی زیاد سازمانها به (IT)، باوراین که هنوز کل پروژه های IT، به نوعی با شکست مواجه می شوند مشکل است. مطالعات نشان می دهد که بالغ بر 50 درصد پروژه های فن آوری اطلاعات شکست می خورند، 83 درصد از آنها اهداف تحویل و قیمت را محقق نمی کنند و بیش از 30 درصد آنها قبل از تحویل به طور کامل منحل می شوند. و این در حالی است که شکست یا موفقیت پروژه (IT) توان تاثیر روی تمام افراد درگیر در پروژه، از تیم پروژه گرفته تا کل سازمان و نهایتا مدیریت عالی را دارا است.

لینک کمکی