👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود مقاله علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود مقاله علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول

علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن

2- مسائل نظری و روش شناسی

جوانان و پایگاه طبقاتی

مفهوم بیکاری جوانان

بخش دوم

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان

1- علل بیکاری جوانان

1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی

آسیا

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای عربی

آفریقا

1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار

اروپا

کشورهای عربی

- تضاد بین انتظارات و فرصت ها

1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف: پایگاه اجتماعی جوانان

ب: جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار

د: نگرش های جوانان نسبت به کار

2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیکاری جوانان

2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشکال جایگزینی جامعه پذیری

2-2- رویاروی جوانان با خودشان

از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی

2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد

2-4- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت

2-5- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری

2-6- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین

توصیه های عمومی

1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای

2- نیاز به رهیافتی تطبیقی

پیشگفتار

دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می شوند. این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می باشد، دوره جوانی می نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می داند. با عنایت به این که تمامی قوای زیستی، روحی، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحولات اساسی گردیده و بر هر یک از تغییر و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می باشد، می توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها مؤثر و کارگشا نخواهد بود. البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمه یک برنامه ریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی که رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گردند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی نوجوانان و جوانان خواهد بود. بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه ریزی براساس اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره، نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید، تا هر یک به عنوان جزئی از یک مجموعه منظوم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند که می توان (مهندسی دوره جوانی) هم نامید.

ما در اینجا می توانیم تبیین «هندسه» جوانی و دنیای جوانان و نیز «مهندسی» دوره جوانی را از پیش نیازهای اصلی برنامه ساماندهی امور جوانان کشور می دانیم و برای تحقق این پیش نیازها دست نیاز به سوی تمامی مراکز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز کرده و معتقدیم این مهم جز با فعالیت های عالمانه، محققانی و مشفقانه علما و دانشمندان این مرز و بوم که دل در گروه اسلام، انقلاب و سربلندی مردم ایران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

لینک کمکی