👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود رایگان مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود رایگان مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمان مطرح است.

فهرست مطالب

مقدمه

تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)

محیط و دامنه شکست پروژه های (IS)

برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS)

تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده

عدم درگیری کاربر

طرح توجیهی ضعیف

ارتباطات ضعیف

عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه

آزمایش کافی

عوامل موفقیت پروژه های IT

فرایندها

منطق یک سیستم جدید

مقاصد و اهداف سیستم جدید

راه اندازی پروژه

مدیریت پروژه

توسعه سیستم

فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی

لینک کمکی