پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تعالی سازمانی

    دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی *** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد *** پرسشنامه دارای 47 سوال است. پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارائه دهید. در این پرسشنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی صورت گرفته و شاخص های مدل تعالی سازمانی (EFQM) مبنای ارزیابی عملکرد بانک ملت تعیین شده اند. مقیاس:...

طرح توجیهی تولید ورق موجدار سقفی و لوله ساختمانی

    مشخصات کلی طرح: از مدتها پیش با پیشرفت امور ساختمانی در ایران بویژه در استان خراسان محصولات سیمان و پنبه نسوز (آزبست) از قبیل انواع ورق برای پوشش ساختمانها و دیوارها و نیز انواع لوله های ساختمانی و فاضل آب و تحت فشار به علت دوری از مراکز تولید و در نتیجه بروز ضایعات و هزینه حمل و نقل سنگین با قیمت گزاف و به دشواری به دست مصرف کنندگان می رسید. در سال 2533 شاهنشاهی بانک اعتبارات صنعتی و شرکت سیمان شرق و گروهی از مردم با وقوف کامل به نیازهای روز افزون استان خراسان و نیز کمبود تولید...