خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم

    خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم به تعداد 14 صفحه pdf شامل مباحث: واقعه اجتماعی چیست قواعد مشاهده وقایع اجتماعی قواعد تشخیص وقایع بهنجار از نابهنجار یا مرضی قواعد تشکیل انواع اجتماعی قواعد تبیین وقایع اجتماعی قواعد حجت آوری نتیجه گیری

کارآموزی ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان

    این کارآموزی در مورد ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان در 130 صفحه در قالب ورد می باشد. اجرای سقف تیرچه بلوک در حال حاضر در شهر بم تعداد کثیری از سقفهای در حال اجرا بصورت تیرچه بلوک اجرا میگردد. در خصوص ایمنی چنین سقفهایی باید بدانید که در صورتی که سقف تیرچه بلوک مطابق اصول مهندسی و رعایت نکات فنی آن اجرا گردد از ضریب ایمنی بسیار بالایی برخوردار میباشد. ابتدا باید تیرچه ها روی پلهای اصلی، (تیرهای فلزی)، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند. فاصله بین تیرچه ها با بلوکهای مجوف پر شده و پس از نصب میلگردهای...